Gemt

Ny forordning om novel food

Betegnelsen novel food bruges om nye fødevarer eller fødevareingredienser, der ikke har været spist i EU før maj 1997, og som derfor skal godkendes inden de må sælges i EU.

Nyhed

En novel food kan fx være frø, nødder eller frugter, der ikke har været spist i EU før maj 1997. Det kan også være nye industrielt fremstillede stoffer eller ekstrakter til fødevarebrug. Eksempler på fødevarer, der har opnået en novel food godkendelse, er fx chiafrø, ekstrakt af hanekam, nonifrugt-juice og syntetisk fremstillet vitamin K2.

De nye novel food-regler, som trådte i kraft d. 1. januar 2018, er en opdatering af de eksisterende regler, men med mere strømlinede krav og retningslinjer. Mere specifikt betyder de nye regler at:

  • Definitionen af novel food og anvendelsesområdet for forordningen præciseres.
  • Ansøgnings- og godkendelsesproceduren bliver strømlinet og vil fremover foregå på samme måde som proceduren for godkendelse af tilsætningsstoffer, dvs. ansøgninger sendes til Kommissionen og risikovurderinger foretages af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).
  • Der indføres en forenklet godkendelsesprocedure for traditionelle fødevarer fra tredjelande, således at deres adgang til EU’s markeder lettes.
  • Der indføres generiske godkendelser, dvs. alle godkendelser vil gælde generelt og ikke kun for ansøgervirksomheden, som det var tilfældet med de tidligere regler.
  • Der dannes en EU-liste over alle godkendte novel foods
  • Der gives mulighed for databeskyttelse af nyligt udviklede data.

Læs mere i den nye forordning om novel food (nr. 2015/2283)

Læs mere i Kommissionens folder om de nye novel food regler

Kontakt

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fagchef for fødevarer