Gemt

Offentlige udbud: Nye tærskelværdier og obligatorisk brug af elektronisk ESPD

Nyt år, nye regler. Med årsskiftet træder der nye tærskelværdier i kraft i udbudsloven. Samtidig bliver det obligatorisk at anvende den elektroniske udgave af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

Nyhed

Nye tærskelværdier
Pr. 1. januar 2018 gælder der nye tærskelværdier i udbudsloven.

Tærskelværdierne er afgørende for, hvornår offentlige kontrakter skal bringes i udbud efter udbudsloven, og afhænger af, hvad det offentlige køber ind. Tærskelværdierne er fastsat af EU og ændres hvert andet år af EU-Kommissionen.

De nye tærskelværdier (eksklusiv moms) er:

 

Statslige myndigheder

 

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.

 

 

Tjenesteydelser

 

 

Almindelige tjenesteydelser

 

1.072.094 kr.

1.645.367 kr.

 

Delydelser

 

595.608 kr.

595.608 kr.

 

Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)

 

5.583.825 kr.

5.583.825 kr.

 

Varer

 

 

Vareindkøb

 

1.072.094 kr.

1.645.367 kr.

 

Delydelser

 

595.608 kr.

595.608 kr.

 

Varekøb på forsvarsområde, jf. udbudslovens § 6, stk. 2, 1. pkt.

 

1.072.094 kr.

 

 

Varekøb på forsvarsområdet jf. udbudslovens § 6, stk. 2, 2. pkt.

 

1.645.367 kr.

 

 

Bygge- og anlæg

 

 

Bygge- og anlægsarbejder

 

41.305.415 kr.

41.305.415 kr.

 

Delarbejder

 

7.445.100 kr.

7.445.100 kr.


Obligatorisk brug af elektronisk ESPD

Pr. 1. januar 2018 bliver det obligatorisk at anvende den elektroniske udgave af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Det betyder, at tilbudsgivere er forpligtet til at udfylde den elektroniske ESPD, og at papirudgaven af ESPD-formularen ikke længere er tilstrækkelig. Det vil dog fortsat være muligt for tilbudsgivere at printe og aflevere en fysisk udgave af ESPD’en, hvis ordregiveren har tilladt det.

ESPD’en fungerer som form for egen erklæring, der bl.a. anvendes af tilbudsgivere med det formål foreløbigt at dokumentere, at tilbudsgiveren opfylder ordregiverens minimumskrav til egnethed, og at tilbudsgiveren ikke rammes af en udelukkelsesgrund.

Den elektroniske ESPD kan anvendes på flere måder, f.eks. via EU-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste eller ved brug af integrerede udbudssystemer.

Find vejledning om ESPD og udbudsreglerne
Du kan finde vejledning om udfyldelse af ESPD’en og om udbudsreglerne generelt herunder.

Kontakt os