Gemt

En sejr i kampen mod madspild – fødevarer må nu gå fra detail til engros

Det er nu tilladt for detailbutikker at sælge eller donere fødevarer tilbage i kæden - dvs. fra detail til engros. Dansk Erhverv har kæmpet for ændringen i flere år, som kan gøre det væsentligt lettere for detailhandlen at bekæmpe madspild.

Nyhed

Dansk Erhverv | FØDEVARER - 27. juli 2018

Dansk Erhverv gjorde allerede i 2014 opmærksom på den forældede fortolkning af fødevarehygiejne- og autorisationsreglerne, der betød, at en detailbutik fx ikke måtte sælge eller donere rugbrød tilbage til en engrosbager, som kunne bruge det til at lave rugbrødschips og på denne måde bidrage til at reducere madspildet, ved at skabe en ny fødevare ud af tørt brød. Andre eksempler kunne være at sende wienerbrød tilbage i kæden for at producere romkugler eller sende stødt fugt og grønt til en fabrik, der producerer juice.

Fødevarestyrelsen har for nyligt orienteret Dansk Erhverv om, at de nu ændrer deres tolkning, så det fremover bliver muligt at sælge eller donere fødevarer tilbage i kæden, dvs. fra detail til engros. Der vil dog gælde en række betingelser, som er forskellige for animalske og ikke-animalske fødevarer. Betingelserne fremgår af to notater på Fødevarestyrelsens hjemmeside (se link længere nede).

De sædvanlige regler for levering af fødevarer gælder stadig. Dvs. der skal være sporbarhed et led frem, og leverandøren skal sikre sig, at fødevarerne er sikre ved afsendelsen, og modtageren skal på sædvanlig måde foretage modtagekontrol. Leverandøren skal også sikre sig, at mærkning osv. er i orden, herunder at holdbarhedsmærkning overholdes.

Da det er en ændring vi har kæmpet for i flere år, er vi selvfølgelig meget glade for at Fødevarestyrelsen nu ændrer praksis på området, så detailhandlen kan igangsætte yderligere initiativer for at begrænse deres madspild.

Den ændrede praksis er allerede gældende, og Fødevarestyrelsen er nu i gang med, at orientere deres tilsynsførende. Ligeledes vil de snarest gå i gang med at ændre autorisationsvejledningen.

Læs mere: Fødevarestyrelsens notater om levering af hhv. animalske og ikke-animalske fødevarer fra detail

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer