Gemt

Udbetaling af ikke afholdte feriefridage på HK-området

Medarbejdere, der ikke har afholdt deres feriefridage, skal anmode om udbetaling senest den 21. maj efter ferieårets udløb.

Nyhed

Dansk Erhverv | PERSONALE - 24. maj 2018

Reglerne om feriefridage
Medarbejdere, der er omfattet af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service samt Butiksoverenskomsten, har, når de har opnået 9 måneders anciennitet, ret til 5 feriefridage.

Disse feriefridage skal afholdes inden ferieårets udløb den 30. april. Det sker typisk efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen, men virksomhederne kan også varsle feriefridagene afholdt med en måneds varsel.

Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, men de kan i den situation afholdes efter aftale.

Når feriefridagene ikke afholdes
Når feriefridagene ikke er afholdt den 30. april, har medarbejderen krav på en økonomisk kompensation.

Medarbejderen har dog kun krav på kompensation, hvis der rejses krav overfor arbejdsgiveren inden 3 uger efter ferieårets udløb, det vil sige senest den 21. maj.

Hvis kravet ikke rejses rettidigt, mister medarbejderen retten til den økonomiske kompensation.

Ovenstående gælder for medarbejdere, der fortsat er ansat efter den 30. april. Er medarbejderen fratrådt i løbet af ferieåret, og ikke i samme ferieår har fået tildelt feriefridage hos en ny arbejdsgiver, vil medarbejderen kunne kræve udbetaling frem til den 30. september efter ferieårets udløb.

Har medarbejderen fået tildelt feriefridage hos en ny arbejdsgiver, skal de trækkes fra, inden der sker udbetaling af restferiefridage. Virksomheden kan anmode den fratrådte medarbejder om at oplyse, om der er opnået ret til feriefridage i det nye ansættelsesforhold.

Hvad skal der betales og hvornår?
Ved kompensering for ikke afholdte feriefridage betales et beløb svarende til løn under sygdom for de dage eller timer, der ikke er afholdt.

Værdien af feriefridage indgår ikke i den ferieberettigede løn.

Betalingen skal ske ultimo juni. Hvis anmodningen til virksomheden kommer efter, at lønkørslen er afsluttet, kan virksomheden dog vente med at betale til ultimo juli.

Kontakt os