; ;
Gemt

Dansk Erhverv giver input til analyse af bookingportaler

Den manglende konkurrence på bookingportalerne er et problem for hotellerne. Dansk Erhverv er derfor positiv over for den undersøgelse af området, som erhvervsministeren netop har bebudet.

Nyhed

Dansk Erhverv | Turisme og Oplevelse


Den manglende konkurrence på bookingportalerne er et problem for hotellerne. Dansk Erhverv er derfor positiv over for den undersøgelse af området, som erhvervsministeren netop har bebudet. Dansk Erhverv kvitterer for muligheden for at give input til analysen og ser frem til arbejdet.

Mange bestiller hotelværelse gennem en bookingportal. Bookingportalerne er forholdsvis få og har en meget stor markedsandel. Det er problematisk i forhold til konkurrencen på området. Tidligere undersøgelser af området har vist, at der er endog meget små prisforskelle på de forskellige portaler, hvilket indikerer en svag konkurrence.

Dansk Erhverv har længe sagt, at bookingsportalernes dominerende position er et problem.

Senest mødtes Dansk Erhvervs med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sidst i februar 2018 om sagen. Dertil kommer et betydeligt analysearbejde i Dansk Erhverv, der er faldet i to tempi.

Dels en tilbundsgående analyse af konkurrencen på markedet i januar 2017. Dels undersøgte Dansk Erhverv sidste efterår bookingportalernes markedsandele. Sidstnævnte undersøgelse viste, at de to største aktører står for op mod 99,7 procent af det totale salg på værelser på bookingportaler for de adspurgte hoteller. Ses på markedet for online salg af ferieboliger, så ser virkeligheden helt anderledes ud. Her er der langt hårdere konkurrence, langt flere portaler og en betydeligt lavere provision.


Til gavn for forbrugerne
EU-Kommissionen har tidligere lavet en undersøgelse af effekten af afskaffelsen af de såkaldt brede prisklausuler i 10 medlemslande. Baggrunden er, at bookingportalerne i sommeren 2015 ændrede deres vilkår i kontrakterne med hotellerne, hvilket betød, at de brede prisklausuler blev afskaffet.

De brede prisklausuler dikterede tidligere, at hotellerne skulle sælge deres værelser til samme priser på alle de bookingportaler, som de samarbejdede med. Det vil sige, at de ikke må tilbyde bedre vilkår eller priser til en konkurrerende bookingportal. Men afskaffelsen af de brede prisklausuler har altså vist sig ikke at have den ønskede effekt.
Dansk Erhverv glæder sig til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får undersøgt sagen. For det er et stort behov for at finde en fornuftig løsning, så forbrugerne får adgang til konkurrencedygtige priser, hoteller får frihed til at sælge deres produkter i et marked præget af sund konkurrence, samtidig med, at de naturligvis betaler en rimelig pris for den markedsføring og distribution, som booking via bookingportalerne giver dem.

Dansk Erhverv har kvitteret for muligheden for at give input til analysen og ser frem til arbejdet.