Gemt

Plastikposen er bedst for miljøet

Der har længe været pres på plastikposen, men en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at plastikposen ikke er en stor miljømæssig synder.

Nyhed

En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at plaststikposer er det bedste valg af bærepose ud fra miljøhensyn. Til sammenligning skal stofposen bruges mere end 7000 gange, før den er bedre for miljøet end plastikposen.

”Det er positivt, at man nu får aflivet nogle af de myter, der har været om plastikposen. Miljøstyrelsens rapport giver et kvalificeret indspark til debatten og kan bidrage til mere viden hos både virksomheder og forbrugere”, siger Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv.

DTU Miljø har udarbejdet den omfattende livscyklusvurdering af bæreposer for Miljøstyrelsen. Ved en livscyklusvurdering ser man på den samlede miljøbelastning ved produktion, brug og senere affaldsbehandling af et produkt.

Det kan virke overraskende, at plastbæreposer er det mest miljøvenlige valg. Stofposer belaster dog miljøet langt mere ved produktionen, fordi bomuldsproduktion kræver mange ressourcer og lægger beslag på et stort areal. Tilsvarende er der ved de andre posetyper forskellige miljøbelastninger, der er større end miljøbelastningen fra plastbæreposer.

Blandt de bæreposer, der er beregnet til at genbruge mange gange, er poser af kunststoffet polyester det miljømæssigt bedste. Polyester – som også er et plastmateriale – bruges til at producere bæreposer, der typisk er kraftigere end almindelige plastposer, men tyndere og lettere end bomuldsposer.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af de nuværende danske forhold med poser, der var tilgængelige i danske supermarkeder i efteråret 2017. Den tager udgangspunkt i et scenarium, hvor plastbæreposer kun bruges én gang og derefter genbruges som affaldspose. På basis af dette har man beregnet de forskellige påvirkninger, der er på miljøet, inklusiv klimapåvirkningen.

Fakta: Så mange gange skal du bruge posen

  • Nedenfor kan du se, hvor mange gange du skal genbruge en pose af et andet materiale end en almindelg plastpose, for at det miljømæssigt er et lige så godt valg som den almindelige plastpose.
  • Udgangspunktet er, at plastposen kun bruges én gang og derefter bruges som skraldepose. Hvis plastposen bruges flere gange, skal de andre posetyper bruges endnu flere gange for at hamle op med plastposen.

Posetype

Skønnet antal   genbrug

Almindelig plastpose

1

Polyesterpose

Ca. 35

Papirspose

Ca. 40

Biobaseret plast

Ca. 40

Stofpose, bomuld

Ca. 7000-20.000

Kilde: "Life Cycle Assesment of grocery carrier bags", Miljøstyrelsen 2018

Læs hele nyhedens på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Dansk Erhverv: Lad os drøfte et forbud mod gratis bæreposer

Dansk Erhverv vil drøfte Miljøstyrelsens undersøgelse med detailhandlen i de kommende måneder for at sætte den nye viden i spil til gavn for butikker, forbrugere og miljøet.

”Vi er åbne overfor et forbud mod gratis udlevering af bæreposer i detailhandlen – uagtet materialet. Det vil skabe en højere bevidsthed hos såvel erhvervslivet som forbrugerne i forhold til materialevalg og brug af bæreposer”, siger Jakob Lamm Zeuthen og fortsætter:

”Vi skal sikre den størst mulige grad af genbrug og genanvendelse af bæreposer. Hvis alle bæreposer har en pris, vil det sende et signal til forbrugerne, og poserne vil blive genbrugt flere gange.”

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at det netop er genbrug, der er afgørende for miljøet, uanset hvilken type poser det drejer sig om.

Du kan finde undersøgelsen Life Cycle Assessment of grocery carrier bags Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil