Gemt

Universitetsudvalget sætter retningen for den digitale fremtid

I en nær fremtid kræver langt flere stillinger medarbejdere med universitetsuddannelser, hvor it-kompetencer og teknologiforståelse er en integreret del af uddannelsen.

Nyhed

Udvalg for Bedre Universitetsuddannelser, hvor blandt andre Dansk Erhverv har deltaget, er netop kommet med en række anbefalinger til uddannelserne i en digital fremtid – for eksempel at digitalisering indarbejdes i alle uddannelser.

Der har i de seneste år været en sand eksplosion i optaget af studerende på landets universiteter, og det enorme meroptag har været en stor del af udgangspunktet for udvalgsarbejdet. Hvis de nye studerende skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet betyder det, at antallet af universitetskandidater i det private erhvervsliv skal næsten fordobles de næste 15 år.

”Vi står overfor en mindre revolution på det private arbejdsmarked, hvor langt flere stillinger skal besættes med medarbejdere med universitetsuddannelser. Hvis den udvikling skal blive en succes, så er det afgørende, at de studerende har de rigtige kompetencer – især inden for it,” siger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Digitalt fokus
Udvalget har et meget klart fokus på den digitale udvikling i samfundet.

”I Dansk Erhverv er vi særligt glade for udvalgets anbefaling om, at alle uddannelser skal indarbejde it-kompetencer og teknologiforståelse. Den digitale omstilling, vi som samfund nu står overfor, er meget omfattende og vil påvirke alle dele af samfundet, og derfor er det her en helt central og afgørende anbefaling,” siger Mads Eriksen.

Dansk Erhverv glæder sig også over udvalgets fokus på, at for eksempel humanistiske bachelorer skal gøres mere erhvervsrelevante ved at tage en kandidatuddannelse inden for it.

”Der er stadig for mange uddannelser med stor ledighed, og det er ærgerligt for både samfundet og den enkelte. Der er allerede gode erfaringer med kombinationskandidater mellem for eksempel humaniora og it. Det giver nogle spændende kandidater med høj beskæftigelse. Kombinationsuddannelser er et godt værktøj, når langt flere kandidater skal ud i landets virksomheder,” siger Mads Eriksen.

Flyt penge fra SU til uddannelse
Universitetsudvalget har dog ikke haft mulighed at diskutere et helt afgørende tema – pengene.

”Nogle af de kvalitetsproblemer, som vi ser på universitetsområdet, skyldes lav studieintensitet og timetal. Hvis vi for eksempel skal øge antallet af undervisningstimer og omstille uddannelserne digitalt, så kræver det flere penge. Fra Dansk Erhverv ser vi frem til regeringens udspil til en SU-reform. Vi ser meget gerne, at der flyttes penge fra SU til bedre uddannelseskvalitet,” siger Mads Eriksen.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil