Gemt

Husk udbetalinger ved årsskiftet til medarbejdere omfattet af Lageroverenskomsten

På Lageroverenskomsten betyder årsskiftet, at der skal afregnes fra særlig opsparing og frihedskontoen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 29. NOVEMBER 2018

Særlig opsparing
Medarbejdere omfattet af Lageroverenskomsten skal ved kalenderårets udløb have udbetalt de penge, der står på kontoen for Særlig opsparing. Særlig opsparing er Lageroverenskomstens pendant til det, man på andre overenskomstområder kender som eksempelvis Fritvalgslønkontoen.

Siden indførelsen af Særlig opsparing i 2007 har arbejdsgiveren månedligt skulle afregne 1 % af den ferieberettigede løn til kontoen for Særlig opsparing. Procentsatsen er siden steget flere gang og er pr. 1. marts 2018 på 3,4 % månedligt. Satsen forhøjes endnu en gang pr. 1. marts 2019 til 4,0 %.

Frihedskontoen 
For de lagerarbejdere, der er ansat på timeløn, betyder kalenderårets udløb også, at Frihedskontoen skal ”tømmes”. Arbejdsgivere indbetaler månedligt 6,75 % af lønnen til Frihedskontoen, således at medarbejderne har løn på helligdage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage. Der sker løbende udbetalinger fra denne konto, men der kan stadig stå på midler på kontoen ved kalenderårets udløb. Er det tilfældet, skal disse penge udbetales til medarbejderen senest ved årets sidste lønkørsel.

Medlemsvirksomheder er velkomne til at rette henvendelse til Dansk Erhverv, hvis der skulle opstå spørgsmål i forbindelse med afregningen af særlig opsparing eller frihedskontoen.

Kontakt os