Gemt

Når ulykken sker til julefrokosten

Julen er højtid for julefrokoster, og på mange virksomheder bliver der hvert år arrangeret en årlig firmajulefrokost for de ansatte. Hvis uheldet er ude, og den ansatte kommer til skade under de festlige forhold, melder spørgsmålet sig, om der er tale om en arbejdsskade eller ej?

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 8. NOVEMBER 2018

Det spørgsmål kan der ikke svares entydigt hverken ja eller nej til. Der er nemlig tale om en helt konkret vurdering, hvor der må lægges vægt på en lang række forskellige faktorer.

Jo større tilknytning ulykken har til arbejdet, desto større er sandsynligheden for, at ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Hvis julefrokosten fx bliver arrangeret af arbejdsgiver (eller på dennes opfordring) og i dennes interesse, og de ansatte er blevet opfordret til at deltage, så er skaden formentlig dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Det har ligeledes betydning, om arbejdsgiver deltager i festen. Hvis chefen har været med, men er gået tidligt, vil skaden formentlig også være omfattet, så længe den officielle fest stadig er i gang. Hvis et par ansatte derimod er gået videre i byen eller blevet hængende til festen længe efter, at der er lukket og slukket, er det den enkeltes ulykkesforsikring, der dækker en eventuel skade.

Det har altså betydning:

  • At julefrokosten er arrangeret i arbejdsgivers interesse, fx for at styrke sammenholdet blandt medarbejderne.
  • At arbejdsgiver har opfordret de ansatte til at deltage.
  • At arbejdsgiver selv deltager eller har deltaget, og den officielle fest stadig er i gang.
  • At festen er betalt helt eller delvist af arbejdsgiver.
  • Om skaden er sket som en ”naturlig del af julefrokosten”, fx ved dans. Derimod vil et slagsmål mellem to ansatte, eller en tur op på taget i kådhed, blive betragtet som en privat handling og dermed ikke være arbejdsgivers juridiske ansvar, hvorfor arbejdsskadeforsikringen heller ikke dækker ulykken.

Det har derimod ikke betydning:

  • Om den ansatte er påvirket af alkohol, har som hovedregel ikke betydning for, om skaden bliver anerkendt, men det kan have betydning for den senere erstatningsudmåling.
  • Om julefrokosten foregår i eller uden for arbejdstiden.
  • Om den officielle julefrokost afholdes på arbejdspladsen eller et andet sted fx en restaurant.

Husk at anmelde skaden
Ansatte, som kommer til skade under en julefrokost, har mulighed for at få erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne, hvis ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade og har påført den ansatte et varigt mén og/eller nedsat erhvervsevne.

Det er vigtigt, at skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hurtigst muligt efter ulykken og senest ét år efter skadestidspunktet. Efter ét år betragtes sagen som forældet.

Du kan som arbejdsgiver få en bøde, hvis du ikke anmelder en arbejdsskade inden for ni dage.