Gemt

Nyt lovforslag: Øget fokus på sexchikane

Et nyt lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven skal styrke fokusset på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane. Derudover lægges der op til en forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 29. NOVEMBER 2018

Øget fokus på omgangstonen
Beskæftigelsesministeren har fremsat et nyt lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven. Lovforslagets primære fokus er at skabe et øget fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane. Med lovforslaget præciseres det, at ligebehandling af mænd og kvinder også omfatter forbuddet mod seksuel chikane.

I forarbejderne til lovforslaget fremhæves det, at der ikke i vurderingen af, om der har fundet seksuel chikane sted i strid med ligebehandlingsloven, bør lægges vægt på, at der på arbejdspladsen er en særlig fri eller uformel omgangstone. Omgangstonen på arbejdspladsen er ikke medarbejderens valg, og den bør derfor ikke indgå i vurderingen af, om ligebehandlingslovens forbud mod seksuel chikane er overtrådt.

Forhøjelse af godtgørelsesniveauet 
Med lovforslaget sker der desuden en tilføjelse til loven, så det ved fastsættelse af godtgørelse efter ligebehandlingsloven kan tillægges vægt, at der har været tale om en krænkelse i form af seksuel chikane.

Beskæftigelsesministeriets hensigt med denne ændring er at forhøje godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane med en tredjedel i forhold til det nuværende gennemsnitlige godtgørelsesniveau på ca. 25.000 kr.

Dansk Erhverv orienterer nærmere om indholdet af lovforslaget, når det endeligt er vedtaget.

Lovforslaget forventes, såfremt det bliver vedtaget, at træde i kraft den 1. januar 2019.

Kontakt os