Gemt

Sygedagpengerefusion stoppede, uden virksomheden vidste besked

To nye principafgørelser fra Ankestyrelsen fastslår, at kommunerne kan stoppe sygedagpengerefusionen, selvom der ikke er truffet afgørelse over for virksomheden, men der er truffet afgørelse over for medarbejderen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 29. NOVEMBER 2018

Hvad siger sygedagpengeloven?
Når en virksomhed betaler løn under sygdom til en medarbejder, kan virksomheden få refusion for de sygedagpenge, som medarbejderen ville have haft ret til fra kommunen. Virksomhedens ret til refusion er derfor afledt af medarbejderens ret til sygedagpenge. Det betyder, at virksomheden kun kan få refusion, hvis medarbejderen opfylder betingelserne i sygedagpengeloven til at få sygedagpenge.

I to nye afgørelser skulle Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne kunne stoppe refusionen med tilbagevirkende kraft.

Den første sag
En medarbejder blev opsagt og efterfølgende sygemeldt på grund af en depression. Lægen vurderede, at symptomerne var opstået på grund af opsigelsen. Lægen vurderede dog, at medarbejderen var i stand til at arbejde hos en anden arbejdsgiver. Kommunen foretog derfor en bredere vurdering efter sygedagpengeloven og traf den 10. november 2017 afgørelse overfor medarbejderen om ophør af sygedagpengene. Først den 20. december 2017 traf kommunen afgørelse overfor virksomheden.

Ankestyrelsen fandt, at virksomhedens ret til refusion var afledt af medarbejderens ret til sygedagpenge. Når medarbejderen ikke havde ret til sygedagpenge, havde virksomheden ikke ret til refusion. Dog bemærkede Ankestyrelsen, at det følger af god forvaltningsskik, at der træffes afgørelse samtidig over for medarbejderen og virksomheden.

Den anden sag
En medarbejder blev opsagt, da hun kom tilbage fra barsel. Hun bad herefter virksomheden om at blive fritstillet, men fik et nej. Hun sygemeldte sig derefter på grund af problemer relateret til arbejdspladsen. Til kommunen oplyste hun, at hun godt kunne varetage et andet arbejde på fuld tid. Den 7. december 2017 traf kommunen overfor medarbejderen og virksomheden afgørelse om ophør af sygedagpenge og refusion med virkning fra den 24. november 2017.

Ankestyrelsen kom frem til, at kommunen skal træffe en afgørelse, inden udbetalingen af sygedagpenge og refusionen kan standses. Derfor havde virksomheden ret til refusion frem til den 7. december 2017.

Dansk Erhverv vurderer 
Det er positivt, at Ankestyrelsen bekræfter, at kommunerne ikke kan stoppe refusionen med tilbagevirkende kraft. Der kan dog forekomme uheldige situationer, hvis kommunerne glemmer at orientere virksomhederne, når de stopper sygedagpengene for medarbejderen.

Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder er velkomne til at kontakte os for rådgivning omkring sygedagpenge og refusion.

Kontakt os