;
Gemt

Endnu flere afgifter afskaffes på fødevareområdet

Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale fjerner og forenkler en række danske afgifter på fødevareområdet

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. SEPTEMBER 2018

En aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale fjerner og forenkler en række danske afgifter. Aftalen rummer 30 konkrete initiativer med afskaffelser, lempelser og fritagelser af et større antal afgifter og ensretning og forenkling af forskellige typer regler. Her kan du se, hvilke ændringer der er på føde- og drikkevareområdet.

Små bryggerier tilgodeses
For at styrke de mindre bryggeriers konkurrenceevne over for de større bryggerier forhøjes den såkaldte ølmoderationsordning. Det betyder, at de mindre bryggerier vil modtage maksimal afgiftslettelse inden for rammerne af EU's strukturdirektiv. Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på cirka fire millioner kroner årligt.

Afgift på kaffeerstatning fjernes
Aftaleparterne er enige om at afskaffe afgiften på kaffeerstatning, hvis det er muligt i henhold til EU-retten. Kaffeerstatning er et kaffelignende produkt, hvor det primære indhold ikke er kaffebønner. Der er i dag et meget begrænset forbrug af kaffeerstatning.

Billigere vafler
I dag gælder der forskellige regler for, hvornår der skal betales afgift af vafler. Det kan være vanskeligt for virksomhederne at administrere, og derfor afgiftsfritages visse vafler.

Offentlige prøveudtagninger
I dag skal virksomheder betale afgift af vareprøver af øl, vin og spiritus, som udtages af andre offentlige myndigheder end SKAT. Prøveudtagninger af alle offentlige myndigheder afgiftsfritages for at ensrette reglerne.

Fradrag for chokoladeovertræk afskaffes
I dag gives der fradrag af chokoladeovertræk m.v. ved fremstilling af is. De tekniske årsager, der oprindeligt lå til grund for fradraget, er dog ikke længere gældende, og derfor fjernes fradraget.

Lageropgørelse på brugte flasker
I dag stilles der af kontrolhensyn krav om fysisk lageradskillelse af brugte flasker med og uden emballageafgift. Kontrolhensynet vejrer dog ifølge regeringen ikke særligt tungt. Fremover stilles der derfor kun krav om en regnskabsmæssig adskillelse.

Forenkling af afgift på is med tilsatte varer
I dag skal der betales isafgift af varer, som ligger inden i isen, men ikke af varer, der ligger uden på isen. I praksis er afgrænsningen dog kompliceret og kan give anledning til tvivl. Derfor skal alle varer, der tilsættes isen, fremover indgå i afgiftsgrundlaget. For at undgå dobbeltbeskatning fritages chokolade- og sukkervarer, der tilsættes is, for afgift efter chokoladeafgiftsloven.

Forenkling af afgiftsberegning af is-miks
Afgiften på is-miks beregnes ud fra, hvor meget is der kan fremstilles af is-miksen. Da svulmningsprocenten kan variere, indføres der en standardprocent, som virksomhederne kan vælge at anvende, så de ikke behøver at opgøre den præcise mængde is, som kan fremstilles af is-miksen.

Analyse af afgift på engangsservice
Afgiften på engangsservice er uafhængig af, hvilket materiale servicet er fremstillet af. Der sker en løbende udvikling af markedet for engangsservice, og derfor igangsætter regeringen en analyse, som skal afdække, om afgiften på engangsservice kan differentieres til fordel for bionedbrydeligt affald frem for eksempel plastik.

Dansk Erhverv fortsætter kampen mod afgifterne. Kontakt os hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil