Gemt

Kommende kontrolkampagner fra Fødevarestyrelsen

Få overblik over igangværende og kommende kontrolkampagner fra Fødevarestyrelsen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. SEPTEMBER 2018

Fødevarestyrelsen udvælger hvert år nogle områder, som skønnes at have behov for en særlig kontrolindsats på baggrund af en risiko- og behovsvurdering. Det kan være alt lige fra et kendt problem indenfor et givent område til et ønske om at afdække eller indsamle større viden om specifikke forhold.

Kampagnerne gennemføres af en eller flere tilsynsførende, og kan enten afvikles som særskilte kontrolbesøg eller i forbindelse med den ordinære kontrol. Kampagner gennemføres typisk uanmeldt.

Ny kontrolkampagne vedrørende detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder er på vej.

I september måned offentliggjorde Fødevarestyrelsen nye muligheder og retningslinjer for detailvirksomheders levering af animalske og ikke-animalske fødevarer til andre virksomheder.

Fra 1. oktober til 30. november i år følger Fødevarestyrelsen op med del B af kontrolkampagnen om 1/3-reglen – dvs. kampagnen om detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Kontrolbesøgene varsles med mindst 14 dage, og Fødevarestyrelsen forventer derfor, at virksomhederne har den nødvendige dokumentation klar, når den tilsynsførende møder op på kontrolbesøget.

For supermarkeder sker varsling til hovedkontoret, men kontrollen finder sted i de fysiske butikker i kæden. Bemærk, at det er hele butikkens samlede dokumentation, der skal ligge klar til kontrolbesøget.

Dansk Erhverv har tidligere skrevet om de nye retningslinjer for levering fra detail. 

Andre igangværende kontrolkampagner
Nedenfor kan du se de af Fødevarestyrelsens kontrolkampagner, som allerede er i gang og dermed relevante for din virksomhed.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål til kontrolkampagnerne.

Kontakt os

Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Chefkonsulent