Gemt

Mangler du et sted, hvor du kan teste et produkt?

Hos ErhvervsAkademi Sjælland kan du benytte test- og udviklingsfaciliteter, hvis du ønsker at teste et produkt.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. SEPTEMBER 2018

ErhvervsAkademi Sjælland i Roskilde tilbyder lige nu virksomheder, der ønsker at teste et produkt, at indgå et gratis samarbejde med en eller flere studerende om dette. Forudsætning for et samarbejde er, at det foregår som en del af de studerendes ordinære studie, fx i forbindelse med de valgfag, der finder sted hvert år med tre uger i januar og tre uger i juni. De studerende er ved at uddanne sig til enten laborant, fødevareteknolog, procesteknolog eller ernæringsteknolog.

Hvis et projekt ser ud til at have videre perspektiver, end hvad der kom af det oprindelige, eller hvis man som virksomhed har et projekt, der ikke kan ligge inden for ovenstående rammer pga. emnet, tidspunktet, varigheden eller andet, da er det muligt at leje sig ind på brugen af pilot/laboratorie. I sådanne tilfælde vil der blive tilknyttet en eller flere fastansatte, der fungerer som konsulenter på projektet.

ErhvervsAkademi Sjælland råder bl.a. over følgende faciliteter:

  • Almindeligt storkøkkenudstyr i mindre skala inklusiv udstyr til produktion af kødprodukter, sous vide udstyr, røgovn, hotfill, udstyr til pakning i modificeret atmosfære oa.
  • Pasteuriseringsanlæg, autoklaver, klimakamre, centrifuger, frysetørrer, fermentorer, spraytørrer, ultrafiltrering, rammefiltrering oa.
  • HPLC (UV-VIS, fluorescens), GC (FID), AAS, Spektrofotometri, tørstof, refraktormeter, ultra-rent vand, generelt laboratorieudstyr oa.
  • Lafbænk, PCR, qPCR, geldokumentationsudstyr oa.
  • Mikroskoper, Spektrofotometre, mikrotiterplate reader, lafbænk, inkubatorer oa.
  • Fermentorer, Elisa, elektroforese, mikroplate reader, proteinoprensning oa.


Kontakt kursuskonsulent Kaj Reiter fra ErhvervsAkademi Sjælland, hvis ovenstående har interesse. E-mail: kare@easj.dk, telefon: 5076 2669. 

Kontakt os