Gemt

Hvidvask: Kontantforbuddet gælder alle erhverv

En aktuel sag ved Retten i Aarhus viser, hvor vigtigt det er at være opmærksom på kontantforbuddet i hvidvaskloven

Nyhed

Dansk Erhverv |Erhvervsjura - 21. august 2019

To aarhusianske bilforhandlere er således ved Retten i Aarhus anklaget for at overtræde kontantforbuddet i hvidvaskloven efter at have modtaget kontante beløb på i alt ca. 40 mio. kr. i forbindelse med salg af biler. De 40 mio. kr. fordeler sig ifølge anklagemyndigheden på 147 kontante betalinger på hver over 50.000 kr.

Kontantforbuddet indebærer, at erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover.

Forbuddet er indført for at forhindre, at kriminelle kan hvidvaske sorte penge eksempelvis ved køb af biler eller ejendomme.

Støre bøder
Der kan uddeles store bøder i forbindelse med lovovertrædelser.

Det følger nemlig af hvidvasklovens forarbejder, at der for hver lovovertrædelse som udgangspunkt skal betales en bøde på 25 % af det beløb over beløbsgrænsen, der er modtaget, dog mindst 10.000 kr. pr. overtrædelse.

I sagen med de to bilhandlere kan bøderne således løbe op i et større millionbeløb.

Nærmere om kontantforbuddet

  •  Forbuddet gælder alle erhvervsdrivende.
  •  Forbuddet gælder ikke for private.
  •  Forbuddet gælder både salg af genstande, tjenesteydelser og fast ejendom.
  •  Det er ligegyldigt, om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne. Løbende ydelser, eksempelvis husleje, er som udgangspunkt ikke ”forbundne”.

Kontakt os