;
Gemt

2019 blev et klimaår

Hvis vi spoler tiden tilbage til årets start, så var det ikke entydig samling og enighed, der prægede klimadebatten. Der var en generel enighed om, at handling var påkrævet, men hvordan og hvornår var ikke på plads. Læs Brian Mikkelsens kommentar til klimaåret 2019.

Nyhed

Dansk Erhverv | Politik - 20. december 2019 - Af Brian Mikkelsen

Kære alle

Så varer det ikke så længe, før vi kan vende et kalenderblad, og 2019 er gået.

Det har overordnet set været et godt, glædeligt og begivenhedsrigt år. Når året lidt senere bliver vendt og drejet i landets aviser, så vil ét tema gå igen: Klimaet. Og det med rette, for 2019 blev året, hvor klimaet spillede en hovedrolle for de fleste.

Hvis vi spoler tiden tilbage til årets start, så var det ikke entydig samling og enighed, der prægede området. Der var en generel enighed om, at handling var påkrævet, men hvordan og hvornår var ikke på plads.

Klimaløsninger kræver koordination og samarbejde
Det, synes vi i Dansk Erhverv, var meget ærgerligt. For vi har hele tiden klart anerkendt nødvendigheden af handling. Vi har hele tiden vidst, at der er tale om en kæmpe opgave, hvis løsning kræver koordination og samarbejde over den bredest mulige kam.

Siden er der sket meget.

Valget blev et klimavalg, og regeringen har sat sig i spidsen for at sikre en fornuftig grøn omstilling. En omstilling, hvor klimakamp, vækst og velstand går hånd i hånd. Hvor vi ikke lukker os inde i en osteklokke og ser isoleret på Danmarks klimaaftryk, men tværtimod går til opgaven med et globalt udsyn. For klimaet kender ikke til grænser.

Den største udfordring nogensinde
Tag ikke fejl. Opgaven er enorm, og Dansk Erhverv har selvfølgelig langt fra alle svar. Det er der hverken en enkelt person, en enkelt organisation, et enkelt parti eller et enkelt land, der har. De mange svar må findes i samarbejde. Og derfor er der grobund for optimisme, når vi i Danmark netop er nået så langt og blevet så enige om, hvordan vi sammen går til opgaven. Vigtigheden af at være nået så langt kan ikke overvurderes.

Et af de essentielle skridt på vejen er klimapartnerskaberne. Her hvor vi fra erhvervslivet skal komme med klimaanbefalinger til regeringen. Deadline er til marts, så det skal gå hurtigt. Dansk Erhverv sekretariatsbetjener fire ud af de tretten klimapartnerskaber, og ved I hvad? Det gør mig pavestolt!

Jeg er simpelthen så stolt af, at vi og I er med til at løfte og løse den største udfordring, som menneskeheden står over for lige nu. Ja, måske den største udfordring nogensinde.

Klimakampen fortsætter i 2020
Her ved udgangen af 2019 står Dansk Erhverv stærkt. Der er kommet mange nye medlemmer til. Dem hilser jeg et stort velkommen! Og så glæder jeg mig over det fortsatte samarbejde med alle gode medlemmer. Tak! I viser os tillid, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at vise jer, at vi er den tillid værdig.

Hvad kommer der så til at ske i 2020? Ja, klimakampen fortsætter. Det er sikkert og vist.

Og så er der også lige noget med nogle overenskomstforhandlinger… Dem har vi selvfølgelig også fuldt fokus på.

Men for nu vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår! Tusind tak for året, der er gået.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

Kontakt

Direktionen

Brian Mikkelsen

Adm. direktør
Medarbejderprofil