Gemt

Velkommen til Danmarks Grønne Fremtidsfond

Der er i forbindelse med finansloven for 2020 afsat 25 milliarder kr. til en fond, der skal investere i grønne løsninger og teknologier. Fonden rummer gode elementer, der kan sikre likviditet til danske, grønne virksomheder.

Nyhed

Finanslov 2020, Kommentar 3. december 2019

Af Jasmina Pless, chefkonsulent for iværksætterpolitik, Dansk Erhverv

Der er i forbindelse med finansloven for 2020 afsat 25 milliarder kr. til en fond, der skal investere i grønne løsninger og teknologier. Fonden rummer gode elementer, der kan sikre likviditet til danske, grønne virksomheder. Rammen på 25 milliarder kr. fordeles på eksisterende statsejede fonde: 

  •  EKF Danmarks Eksportkreditfond - 14 milliarder kr.
  •  DGIF - Danmarks Grønne Investeringsfond - 6 milliarder kr.
  •  Vækstfonden - 4 milliarder kr.
  •  IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande - 1 milliard kr.

Over halvdelen af rammen kommer derfor til at gå til EKF, som tilbyder garantier, kautioner og lån, der kan fremme danske virksomheders eksport. Flere midler til EKF er godt til at sikre likviditet til at skalere grønne, danske virksomheder. Men det er altafgørende, at vi også tænker vores dygtige og innovative iværksættere og forskningsmiljøer med i løsningerne til grøn omstilling.

Hvor er risikovilligheden henne?
Det er dog bekymrende, at der ikke er afsat midler til at gøre den grønne finansiering mere risikovillig. På finansloven er der for 2020 afsat 76 millioner kr. til at afdække statsfinansielle risici, men ikke midler til tabsrammer. Fondens ramme på 25 milliarder kr. skal derfor holdes inden for de eksisterende fondes nuværende risikoprofiler.

Likviditet uden risikovillighed er ikke nødvendigvis nok, hvis vi for alvor skal sætte gang i den grønne omstilling. Her kræver det, at der også er mulighed for at modtage risikovillig kapital til at udvikle ny teknologi og skalere nye grønne virksomheder. Danmarks Grønne Fremtidsfond lægger heller ikke op til at tænke forskning og kommercialisering af grøn forskning ind i den samlede løsning.

Fondens finansieringsmuligheder er endnu ikke konkretiseret yderligere. Dansk Erhverv ser frem til at byde ind med konkrete forslag til fonden forud for, at aftaleparterne mødes i det nye år for at drøfte en konkret model for fonden.

Tabsrisici og kobling til universiteterne bør også være et fokusområde i Klimapartnerskabet for finans.

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil