Gemt

INCOTERMS 2020 – hvad er nyt?

INCOTERMS 2020 er offentliggjort her i efteråret, og de reviderede regler vil ved årsskiftet træde i kraft og dermed erstatte 2010-versionen.

Nyhed

Dansk Erhverv | Erhvervsjura - 3. december 2019

Af Ulla Fabricius – leder af den danske ICC drafting gruppe og partner i Njord Law Firm. 

Ændringer du bør være opmærksom på

Ved første øjekast kunne man forledes til at tro, at der ikke er mange ændringer – og det er der heller ikke, hvis man alene ser på, om klausuler er fjernet, eller nye er kommet til. De ændringer, der er foretaget, er imidlertid vigtige. Nedenfor angives kort, hvori de vigtige ændringer består:

  • Øget fokus på forpligtigelser af sikkerhedsmæssig karakter og omkostningerne forbundet med overholdelsen af sikkerhedskrav tilføjet i A4/A7 og A9/B9.
  • Mere fleksibilitet i forhold til tegning af transportforsikring ved forskellige typer gods – container/bulk – i forbindelse med CIF og CIP.
  • Imødekommelse af behov for et ombord konnossement til brug ved salg på FCA-betingelser, hvor der f.eks. er åbnet remburs.
  • Brug af sælgers/købers eget transportmiddel under FCA, DAP, DPU og DDP.
  • DAT er ændret til DPU (Delivered at Place Unloaded), hvorved det understreges, at levering ikke kun kan finde sted på terminal. DAP er ligeledes rykket op foran DAT, da levering finder sted før losning.


Klarhed skal mindske fejltolkninger
Selve opsætningen og kommentarerne til reglerne er gjort mere overskuelige og klare. Formålet med dette er at mindske fejlagtig brug af de enkelte klausuler samt opmuntre til anvendelse af de nyere regler, som netop er lavet for at imødekomme krav til mere moderne handel og transport.

Vigtigt er det også at understrege, at der i INCOTERMS 2020 er taget direkte stilling til, at VGM (Verified gross mass) ikke er et forhold, som skal reguleres via INCOTERMS. VGM handler om forpligtelsen til at veje containeren, men dette er noget parterne altså skal regulere på anden vis.

Opdater din virksomhed på de nye regler
Det er vigtigt altid at have opdaterede salgs- og leveringsbetingelser, som netop fordeler rettigheder, omkostninger og forpligtigelser på den måde, som man reelt har ønske om – og som man også er forsikret for! ICC Danmark gennemfører en række seminarer rundt omkring i landet, mens det også er muligt at booke et særskilt seminar målrettet sin egen virksomhed.

Følg med på ICC Danmarks hjemmeside her: ICC Danmark.

Kontakt os