Gemt

Nye norske momsregler rammer danske netbutikker

11. december 2019

Norge nedsætter momsgrænsen på udenlandske varer fra 1. april 2020 til 0,- NOK. Det rammer ikke kun Kina-pakker, men også danske netbutikker skal tjekke momsregler for salg via nettet til norske kunder.

Norge nedsætter sin bagatelgrænse for momsbetaling på importvarer til 0 NOK, hvor den i dag er på 350 NOK. Målet er især at ramme Kina-pakkerne, men også danske netbutikker med forsendelser til Norge vil mærke, at alle varer skal momses. Loven er på vej til vedtagelse i Stortinget, og den skal træde i kraft fra 1. april 2020. For fødevarer, slik og kosttilskud træder loven allerede i kraft fra 1. januar 2020.

Der er fortsat enkelte uklare punkter, men allerede nu kan PostNord melde ud, at det bliver transportørerne, der fortsat skal stå for momsregistrering, når varerne sendes ind i Norge.

PostNord peger på følgende løsninger:

  1. Virksomheder foretager en simpel CVR registrering i Norge (en såkaldt VOEC registrering). Herefter kan de i hvert fald med PostNord sende forsendelser til Norge, og de vil kvartalvist modtage en regning fra de norske skattemyndigheder på skyldig moms. Løsningen hos PostNord forudsætter, at forsendelserne sendes som PostNord Tracked eller Untracked efter angivne Told EDI og label specifikationer, som vil være indarbejdet i de fleste TA systemer, som udbyder PostNords produkter. Der vil ikke blive pålagt toldgebyr for denne type af fortoldning. Afsenderkunden skal derfor alene betale momsværdien af de varer der indføres.
  2. Virksomheder, der allerede har en CVR registrering i Norge og - uanset varens værdi - allerede betaler norsk moms ved indførsel af varer (samlet indfortoldning) behøver ikke ændre praksis og kan anvende eksisterende afsenderbetalte momsløsninger med PostNord (for eks Mypack pakkeproduktet eller brevconsignment). Denne mulighed er for så vidt også mulig for kunder, der ikke før har betalt moms, men kræver en norsk CVR registrering.
  3. Virksomheder, der ikke ønsker en VOEC registrering eller at lade sig momsregistrere i Norge på almindelig vis, kan fortsat sende forsendelser til Norge på almindelig vis (PostNord Tracked eller Untracked eller en almindelig pakkelabel til Norge). Den norske modtager vil i givet fald modtage en regning på momsen og et toldgebyr, der forventes at være i størrelsesordenen 150 NOK.

Den maksimale vareværdi per pakke i VOEC-ordningen drøftes forsat. Grænsen er pt foreslået til at være 3000 NOK, men de norske erhvervsorganisationer som Virke mener, at det er for højt og konkurrenceforvridende for norsk detailhandel.

Danske e-handelsvirksomheder, der ønsker at lade sig VOEC registrere, kan forventeligt lige før jul gøre det online. Gebyret for dette er ikke kendt.

”For mange danske netbutikker er Norge et attraktivt marked, så der er god grund til at tjekke sin nuværende momsbetaling i forhold de kommende nye regler. Det norske skattevæsen, Skatte-etaten, skriver i sin omtale, at det bliver den udenlandske netbutiks ansvar at opkræve den norske moms, så den norske kunde oplever, at e-handel i udlandet svarer til e-handel i en norsk netbutik,” siger Henrik Theil, tidl. kommunikationschef i FDIH.

Læs mere: Skatteetatens vejledning til private

Den norske regerings pressemeddelelse om fjernelse af 350 NOK momsbagatelgrænse

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk.

Kontakt

Digital Handel

Henrik Theil

Chefkonsulent