Gemt

Skat af fri telefon ”genoplivet”

Beskatningen af fri telefon, som ellers var afskaffet af den tidligere regering, er nu vakt til live igen. Skatten fortsætter derfor også efter den 1. januar 2020.

Nyhed

Nyhedsartikel, 11. december 2019

Som en del af regeringens netop afsluttede finanslovsforhandlinger blev der opnået flertal for at sløjfe den tidligere regerings afskaffelse af skatten af fri telefon, som ellers skulle være trådt i kraft 1. januar 2020.

Beskatningen af fri telefon fortsætter derfor uændret med virkning fra årsskiftet, og det eneste, der bliver ændret, er skattesatserne for 2020.

Fri telefon og frit internet beskattes fra 1. januar 2020 med følgende satser:

• Skattepligtigt beløb: 2.900 kr.

• Ægtefællerabat på 25 pct. (samlede skattepligtige værdi) : 3.800 kr.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulla Brandt

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat