Gemt

Automatisk refusion fra DA Barsel

Dansk Arbejdsgiverforening hjemtager fra 2019 administrationen af DA Barsel, hvilket medfører en række forbedringer og ændringer af ordningen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 21. FEBRUAR 2019

For virksomheder, der er omfattet af DA Barsel, sker der følgende ændringer:

  • Fremover vil virksomheder på baggrund af anmodningen om de offentlige barselsdagpenge via NemRefusion automatisk modtage refusion fra DA Barsel. Virksomheden skal således kun søge barselsrefusion ét sted, og skal ikke længere aktivt søge refusion hos DA Barsel. Den automatiske refusion gælder for orlov fra den 1. januar 2019.
  • Refusion fra DA Barsel udbetales fra første kvartal 2019 direkte til virksomhedens NemKonto. Tidligere har virksomheden selv angivet en konto til udbetaling af refusionen.
  • DA barsel har fået nyt telefonnummer: 3338 9400.

Du kan læse mere om ændringerne på DA Barsels hjemmeside. 

Kontakt os