Gemt

EUX – erhvervsuddannelse med muligheder

Erhvervsuddannelsen EUX kombinerer det bedste fra de to ungdomsuddannelser: erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser. Dansk Erhverv er med i ny kampagne, der skal gøre virksomhederne opmærksomme på uddannelsen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 21. FEBRUAR 2019

EUX-elever bliver faglærte med studiekompetencer, da EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, så eleven opnår både at blive faglært, samtidig med at de får papirer på, at de har en generel studiekompetence. Dermed får eleven endnu flere muligheder for at læse videre, end med en EUD alene. Det kan være en fordel, hvis eleven ønsker at videreuddanne sig på et senere tidspunkt.

En EUX-elev vil derfor være en anderledes elev/lærling, da eleven udover at skulle dygtiggøre sig indenfor et konkret fag, også tager en gymnasial eksamen.


Hvorfor bør virksomhederne tage EUX-elever?
Fordi eleverne er meget målrettede og motiverede. En af styrkerne ved EUX-eleverne er, at de har taget grundfag på højere niveau, samtidig med, at de har taget relevante fag, der er målrettet de funktioner i virksomheden, som deres uddannelse omhandler fx salg og salgsanalyse i detailhandelsuddannelsen. Eleverne er som regel lidt ældre og de har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Læs mere om EUX på uddannelsesguiden

Virksomhedernes første erfaringer med EUX-elever er positive
De første EUX-elever startede i 2015 og er efterhånden parate til at komme ud i virksomhederne.

Vi har samlet de første positive erfaringer fra virksomhederne.

Find en EUX-elev
Det er landets handelsskoler, der uddanner EUX elever, og de kan derfor hjælpe med at finde en EUX-elev til jeres virksomhed. På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du finde et Danmarkskort med kontaktoplysninger til de lokale handelsskoler, der uddanner EUX-elever inden for detail, event, handel og kontor. 

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til EUX-elever er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Malene Christophersen mc@uddannelsesnaevnet.dk eller chefkonsulent Anne Mette Christiansen amc@uddannelsesnaevnet.dk i Uddannelsesnævnet.

Kontakt os