Gemt

Husk at satserne i bl.a. Lageroverenskomsten stiger den 1. marts 2019

Den 1. marts 2019 ændres en række satser i Lageroverenskomsten, Holddriftsaftalen, Lærlingeoverenskomsten samt flere af Dansk Erhvervs andre overenskomster. I dette nyhedsbrev har vi samlet nogle af de tillæg i Lageroverenskomsten og Holddriftsaftalen, som ændres.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 21. FEBRUAR 2019

Lageroverenskomsten

Vær opmærksom på, at ændringerne i Lageroverenskomsten træder i kraft med virkning fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts indgår. Det er vigtigt at få reguleret normallønnen samt tilhørende tillæg med de nye satser. Manglende rettidig regulering kan medføre krav om efterbetaling og bod for manglende overenskomstmæssig betaling.

Regulering af normallønnen
Den 1. marts 2019 stiger normallønnen med 2,50 kr. pr. time. Den normale timeløn efter Lageroverenskomsten udgør herefter 127,40 kr.

Særlig opsparing
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer pr. 1. marts 2019 4 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Forskudttidstillæg
Til medarbejdere på forskudttid udbetales der forskudttidstillæg.

Forskudttidstillægget udgør pr. 1. marts 2019:

 

kr. pr. time

Kl. 18.00-21.00

35,85

Kl. 21.00-04.00

81,45

Kl. 04.00-06.00

42,15


Holddriftsaftalen/Fællesordning for arbejde i holddrift


Tillæg efter Holddriftsaftalen, og herunder holddriftstillægget, stiger pr. 1. marts 2019 med 1,6 pct.

For holddriftsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage betales fra kl. 18.00 til kl. 06.00 et tillæg pr. time på 40,41 kr.

For holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage betales pr. time et tillæg på 87,76 kr.

For satsændringer i Lærlingeoverenskomsten henvises til overenskomsten på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye satser?
Kontakt Dansk Erhvervs Hotline på tlf. 3374 6400.

Kontakt os