; ;
Gemt

Husk dit cvr-nummer på din hjemmeside og i din autosignatur

Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nummer.

Nyhed

DANSK ERHVERV | ERHVERVSJURA - 26. FEBRUAR 2019

Af chefkonsulent Henrik Lundgaard Sedenmark

Når du driver din virksomhed, er der en lang række regler du skal overholde. Reglerne fremgår af selskabsloven og bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

En af de mere simple – men meget oversete – regler er, at du på både forretningspapirer, e-mails og på din hjemmeside, skal angive dit selskabs navn, CVR-nummer og hjemsted.

Manglende overholdelse af denne simple regel kan medføre en bøde.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil