Gemt

Konkurrenceudsættelse i kommunerne går i stå frem mod 2025

Kommunerne forventer kun at hæve graden af konkurrenceudsættelse fra 27,1 pct. i 2017 til 27,4 pct. i 2025. Dansk Erhverv efterlyser et konkret politisk mål om at øge konkurrenceudsættelsen.

Nyhed

15. Konkurrenceudsættelse i kommunerne går i stå frem mod 2025

pdf

Download

Analyse nr. 15|2019 - 25. februar

Siden 2007 er kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad steget fra 22,7 til 27,1 pct. En mindre stigning på 4,4 procentpoint. I 2017 konkurrenceudsatte kommunerne således kun lige godt hver fjerde konkurrenceegnede opgave, svarende til 63,5 mia. kr. På den anden side, er der altså opgaver for ca. 170 mia. kr., som kommunerne ikke skaber konkurrence om. 

For at sikre en effektiv og innovativ opgaveløsning, som giver borgerne den bedste kvalitet for pengene, er det nødvendigt, at kommunerne fremover øger konkurrenceudsættelsen. Der er dog ikke noget, som tyder på, at kommunerne vil øge konkurrenceudsættelsen væsentligt frem mod 2025. Dansk Erhvervs kommunaldirektørundersøgelse fra november 2018 viser tværtimod, at kommunerne ikke forventer at øge konkurrenceudsættelsen nævneværdigt de kommende år. De forventer kun en marginal stigning fra 27,1 pct. i dag til 27,4 pct. i 2025. 

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil