; ;
Gemt

Overraskende konklusioner i rapport om bookingportaler

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort sin rapport om bookingportaler som Booking.com og Expedia. Rapporten dokumenterer både markedsdominans og duopoltilstand på markedet for online booking samt uigennemsigtighed og kritisable virkemidler for forbrugerne. Dansk Erhverv savner dog et livtag med bookingportalernes prisklausuler og varsler nye initiativer på området.

Nyhed

Dansk Erhverv har længe haft fokus på de konkurrencebegrænsende tendenser i markedet for online salg af hotelværelser, hvor hoteller ofte betaler over 20 pct. til bookingportalerne, når en forbruger booker et værelse. Flere andre EU har taget skidt for at skabe mere konkurrence på bookingmarkedet og Dansk Erhverv hilser derfor Konkurrence- og forbrugerstyrelsens undersøgelse velkommen.

Duopol og uigennemsigtigt marked for forbrugeren
Analysen viser i tråd med tidligere analyser fra Dansk Erhverv, at de to virksomheder Booking Holdings og Expedia Inc. sidder tungt på markedet.

Rapporten dokumenterer desuden som ventet, at forbrugerne oplever, at platformenes rangering af søgeresultater er uigennemsigtige, og at portalerne tager virkemidler i anvendelse, der presser forbrugerne.

Dansk Erhverv vil nu efterspørge, at der tages skridt for at sikre mere transparens på bookingplatformene, så de lever op til god skik om markedsføring

Savner konkrete skridt for mere konkurrence
Modsat tidligere analyser fra Dansk Erhverv som dokumenterede, at der ikke i ret mange tilfælde er tale om en substantiel prisforskel på hotelværelser på de enkelte bookingportaler, så viser analysen prisvariation mellem bookingplatforme og kommer bl.a. på baggrund af data fra bookingportalerne frem til et provisionsniveau på 15-16 pct.

Dansk Erhverv vil i den kommende tid nærstudere rapporten og overvejer supplerende indsamling af data.

Dansk Erhverv mener stadig, at som følge duopolet på markedet er konkurrencen begrænset, og at brugen af de såkaldte snævre prisklausuler, som dikterer, at hotellerne ikke frit kan fastsætte prisen på hotelværelset på egen hjemmeside, men derimod skal følge den pris, som bookingportalerne sælger til, begrænser konkurrencen til skade for såvel hoteller som forbrugere.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport er særlig overraskende, da en række europæiske lande har valgt at anvende forskellige metoder og politiske indsatser for at sikre, at konkurrencen er sund.

Senest har den svenske Patent- och Marknadsdomstol afsagt dom i et civilt søgsmål mod booking.com med den konklusion, at de snævre prisklausuler havde til følge at begrænse konkurrencen mellem bookingportaler.  

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Branchedirektør
Medarbejderprofil