Gemt

Fælles henvendelse til landets kommuner på handicapområdet

Ikke alle kommuner overholder reglerne, når det gælder de såkaldte BPA-ordninger, hvor kommunen udbetaler et pengebeløb til den enkelte borger med handicap, som så selv ansætter sine handicaphjælpere. FOA og Dansk Erhverv har rettet fælles henvendelse til alle landets kommuner.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED & VELFÆRD - 17. JANUAR 2019

Sammen med FOA har Dansk Erhverv rettet henvendelse til alle landets kommuner med en klar opfordring til at følge reglerne på handicapområdet. Mere konkret er der tale om de såkaldte BPA-ordninger, hvor kommunen udbetaler et pengebeløb til den enkelte borger med et handicap. Det er borgeren selv, der ansætter en eller flere handicaphjælpere. Det kan være en svær opgave. Derfor kan borgeren kan indgå aftale med en virksomhed om at overtage arbejdsgiveransvaret. Men området er præget af forskellig praksis kommunerne imellem. Det gør det vanskeligt for leverandørerne at navigere i og konsekvensen bliver, at den enkelte borger reelt fratages det frie valg.

I flere kommuner er hjælpeordningen under pres. Senest i Aarhus Kommune, hvor man i budgetforliget sænkede bidraget til virksomheder eller foreninger, der overtager arbejdsgiveransvaret for borgere. Med et endnu lavere bidrag fortæller flere virksomheder, at de ikke længere kan overtage arbejdsgiveransvaret for borgeren.

Hvis det reelt bliver umuligt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed, kan mennesker med handicap risikere at miste hjælpeordningen. Konsekvensen er et mindre selvstændigt og mindre aktivt liv. Det strider imod de visioner om et ligeværdigt og selvstændigt liv for mennesker med handicap, som de fleste vil skrive under på.

Torsdag den 17. januar var der åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om kommunernes tildeling af BPA-ordninger til mennesker med handicap. Her betonede både beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) vigtigheden af ordningen.

Begge ministre henviste endvidere til den praksisundersøgelse, som Ankestyrelsen har undervejs. Her vil der bl.a. blive stillet skarpt på, hvor forskelligt kommunerne kompenserer virksomhederne. Fra Dansk Erhvervs side vil vi følge det tæt og vi ser gerne politisk handling; nationalt såvel som lokalt.

Læs mere på FOAs hjemmeside.

Kontakt os