Gemt

LCIK: Politiets nye center mod svindel på nettet fik forrygende start

10. januar 2019

1500 anmeldelser om netsvindel på den første måned, og flere it-kriminelle får nu besøg af politiet. Politiets center mod it-relateret svindel, Landsdækkende Center mod It-relateret økonomisk Kriminalitet, er en succes fra første dag.

Det har været længe undervejs, men med det nye ”Landsdækkende Center mod It-relateret økonomisk Kriminalitet samler politiet nu alle anmeldelser om netsvindel ét sted. Det nye center har været en succes fra ”tyvstarten” den 3. december 2018, og der er bare på den første måned modtaget 1500 anmeldelser om svindel på nettet.

”Heldigvis er politiet jo gode til det med forkortelser, så vi kalder det LCIK i daglig tale,” bemærkede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i sin tale ved den officielle indvielse mandag den 8. januar 2019.

Vi har i mange år ønsket en mere koordineret tilgang til anmeldelser og efterforskning, så enkeltsager om svindel mod netbutikker ikke bare blev henlagt af de forskellige politikredse p.gr.a. ressourcemangel. Af samme årsag har mange butikker opgivet at anmelde svindel, og det har nærmest været risikofrit at svindle forskellige netbutikker på tværs af politikredsene.

Ønsket er blevet hørt, så alle anmeldelser afleveres online i en selvbetjeningsløsning. Herefter står LCIKs godt 60 mand store stab med jurister, politifolk og andre i lokalerne i Valby for den indledende sagsbehandling og efterforskning, inden den kreds, hvor svindleren hører hjemme, får en samlet pakke med alle sagerne. Det giver bedre udsigt til flere besøg af politiet, så livet bliver mere surt for kriminelle på nettet.

”Vi er rigtig glade LCIK, og jeg noterede mig, at FDIH blev nævnt af Rigspolitichefen som en af de samarbejdspartnere, der også gennem FIT-samarbejdet har bidraget til processen med at etablere centret. Nu vil jeg kraftigt opfordre alle til at anmelde svindelnumre, så vi får fat i flest mulige kriminelle,” siger public affairs chef Henrik Theil, der repræsenterer FDIH i FIT, Forum mod IT-relateret Kriminalitet.

LCIK gik i drift den 3. december 2018 og frem til den 31. december 2018 har centret modtaget i alt 1.541 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet.
Anmeldelserne fordeler sig som følger:

  • Samhandel: 47% (fx privates handel via Facebook, Den Blå Avis, Gul og Gratis mfl)
  • Misbrug af kortoplysninger: 17%
  • Kreditbedrageri: 8%
  • Kontaktbedrageri mod private: 7%
  • Misbrug af adgang til netbank m.m.: 4%
  • Kontaktbedrageri mod virksomheder: 2%
  • Fuphjemmeside: 0,3%
  • Ransomware: 0,6 %
  • Andet: 14%

Du kan anmelde svindel via dette link 

Artiklen blev oprindeligt publiceret på fdih.dk.

Kontakt

Digital Handel

Henrik Theil

Chefkonsulent