Gemt

Sundhedsreformen berører også socialområdet

Sundhedsreformen berører også socialområdet, når 60 regionale tilbud foreslås flyttet til kommunerne. Dansk Erhverv opfordrer til, at regionale tilbud afknoppes til selvejende institutioner eller sendes i egentligt udbud.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED & VELFÆRD - 17. JANUAR 2019

Med sundhedsreformen bliver den sidste rest af de gamle amters sociale tilbud flyttet til kommunerne, når i alt 60 regionale tilbud fremover skal kommunaliseres.

Det er ikke en ligegyldig del af socialområdet, som der er i spil. Ofte er det højt specialiserede steder inden for særligt socialpsykiatrien til målgrupper, som den enkelte kommune har valgt ikke at drive. På samme måde, som private i dag driver højt specialiserede tilbud. Dugfriske tal fra Socialstyrelsens Tilbudsportal viser, at regionerne driver mere end 3800 pladser, primært inden for socialpsykiatrien på voksenområdet.

Hos Dansk Erhverv peger man på, at der efter kommunalreformen i 2007 faktisk var specialiserede steder, der blev såkaldt afknoppet af regionerne og skilt ud i selvejende organisationer med selvstændige bestyrelser. Det betød, at en række specialiserede tilbud i dag eksisterer i bedste velgående. Det samme kan man gøre her, mener Dansk Erhvervs velfærdspolitiske chef, Rasmus Larsen Lindblom.

Dansk Erhverv peger også på, at kommunerne nu skal overtage sociale institutioner, som de reelt ikke kender prisen på. Og at kommunerne flere år har haft en mulighed for at overtage tilbuddene, uden at man har ønsket dette.

Derfor vil der være sund fornuft i at sende dem i et egentligt udbud, så mange af private virksomheder og selvejende fond med stor erfaring fra netop socialområdet kan byde ind.

Læs mere i Altinget- Socialt.

Kontakt os