Gemt

Sundhedsreformen skal styrke offentlig-privat samarbejde og digitaliseringen

Der er spændende elementer i det udspil til en sundhedsreform, som regeringen netop har offentliggjort. Det mener Dansk Erhvervs administrerede direktør Brian Mikkelsen, som især peger på styrkelsen af patientrettigheder som et greb, der vil få stor effekt.

Nyhed

pressemeddelelse den 16. januar 2019

Det danske sundhedsvæsen er et af verdens bedste. Men selv verdens bedste sundhedsvæsen kan blive bedre, og det er dét, der er ambitionen med det sundhedsudspil, som regeringen netop har fremlagt.

”Overordnet set er der mange positive ting at sige om udspillet. Jeg hæfter mig især ved patientrettighedspakken, som er en ny samlet lov om patientens ret til udredning, behandling og genoptræning. Det er ikke lang tid siden, at Rigsrevisionen vurderede, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at landets patienter har lige adgang til hurtig udredning. Der er eksempler på borgere, som ikke forstår de breve, som de modtager fra sundhedsvæsenet, og som ikke bliver vejledt ordentligt i deres rettigheder. Det er godt at få gjort noget ved det problem. De private ligger inde med kapacitet og knowhow, som selvfølgelig skal i spil til gavn for patienterne. Her er der et klart forbedringspotentiale i sundhedsvæsenet,” siger Brian Mikkelsen.

Driver for digitalisering
Brian Mikkelsen peger desuden på, at der er alle gode muligheder for med reformen at gøre sundhedsvæsenet til en driver for digitaliseringen.

”Reformen bør sætte turbo på digitaliseringen i sundhedsvæsenet. Hvis man går fra mindre projekter til egentlig storskala, så giver det mulighed for at lære af ’best practice’ i stedet for at udvikle den dybe tallerken flere gange. Der sker og skal ske endnu mere innovation i sundhedsvæsenet, og her er et tæt offentlig-privat samarbejde en stærk motor. Det er vigtigt, at det nye sundhedsvæsen har fokus på innovative indkøb, så vi kan der kan udvikles og opfindes. Det vil være til gavn for patienterne, virksomhederne og også dansk eksport. Dansk life science har en styrkeposition, som der er alle muligheder for at udbygge. Dem skal vi gribe,” siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen understreger, at det er Dansk Erhvervs klare holdning, at danske patienter fortsat skal have adgang til de bedste, mest innovative og nyeste produkter og behandlingsformer.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef