Gemt

Hul i regler for løntilskud til voksenlærlinge lukkes

De gældende regler for ordningen med løntilskud til voksenlærlinge er i sidste øjeblik forlænget.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 2. JULI 2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med bekendtgørelse nr. 650 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet fastsat en ny udløbsdato for det igangværende forsøg med mere enkle regler for ordningen med løntilskud til voksenlærlinge.


Forsøget gælder nu frem til 1. januar 2020. Efter 1. januar 2020 er reglerne fastsat i lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 23.

Samtidig med at reglerne i loven tager over, udmøntes beslutningen fra aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018, hvor løntilskudssatsen hæves fra de nuværende 40 kr. til 45 kr. for timetilskuddet, når en uddannelsesaftaler indgås med ledige. Den nye forhøjede sats gælder fra 1. januar 2020.

Kontakt os