Gemt

Ny positivliste for 2. halvår 2019

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har den 1. juli 2019 offentliggjort ny positivliste for stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft for 2. halvår 2019, der giver mulighed for opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra tredjelande uden for EU/EØS.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 2. JULI 2019

Den nye positivliste rummer i alt 61 stillingsbetegnelser mod 56 på den tidligere positivliste for 1. halvår 2019.

Se de 61 stillingsbetegnelser her.

Stillingsbetegnelserne bygger på tal fra Arbejdsmarkedsbalancen.

Følgende stillinger er nye - og var dermed ikke på den tidligere positivliste fra 1. marts 2019 til 30. juni 2019:

 • Logistikchef
 • Administrationschef
 • Salgschef
 • Marketingschef
 • Kommunikationschef
 • Produktchef
 • IT-chef
 • Institutionsleder
 • Uddannelsesleder
 • Skoleleder
 • Aktuar
 • Miljøkonsulent
 • Bygningsingeniør
 • Energiingeniør
 • Ingeniør, design og innovation
 • Farmaceut
 • Klinisk diætist
 • Underviser, erhvervsakademi
 • Underviser, social- og sundhedsskoler
 • Handelsskolelærer
 • VUC-lærer
 • IT-underviser
 • Folkeskolelærer
 • Efterskolelærer
 • Børnehaveklasseleder
 • Pædagogisk konsulent
 • Advokatfuldmægtig
 • Præst i Folkekirken
 • Journalist

Følgende stillinger er pr. 1. juli 2019 ikke længere på positivlisten:

 • Afdelingschef
 • SFO-leder
 • Plejehjemsleder
 • Produktionsingeniør
 • Elektroingeniør
 • Sundhedsplejerske
 • Jordemoder
 • Økonoma
 • Ergoterapeut
 • Forskningsassistent, Humaniora
 • Seniorforsker, naturvidenskab og teknik
 • Professor, sundhedsvidenskab
 • Adjunkt, professionshøjskole
 • Gymnasielærer, naturvidenskab og idræt
 • Friskolelærer
 • Økonomicontroller
 • IT-arkitekt
 • IT-projektleder
 • IT-kvalitetsmedarbejder
 • Webudvikler
 • Civiløkonom
 • Psykoterapeut
 • Socialrådgiver
 • Radiograf

Kontakt os