; ;
Gemt

Nyt initiativ for ESG-nøgletal i årsrapporten

FSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen/CFA Society Denmark har lanceret 15 standardiserede forslag på relevante ESG-nøgletal, som store danske virksomheder opfordres til at inkludere i årsrapporten.

Nyhed

DANSK ERHVERV | CSR - 26. JUNI 2019

ESG-nøgletal – kort for Environmental, Social og Governance – skal i højere grad gøre det muligt for investorer, analytikere m.m. at screene virksomhedens ’impact’ – det vil sige deres påvirkning på miljø og klima samt deres engagement i sociale og ledelsesmæssige forhold. Der er fx tale om nøgletal for virksomhedens CO2-udledning, sygefravær, energiforbrug, kønsdiversitet mv. Der lægges op til, at disse tal fremover integreres sidestående med finansielle nøgletal i virksomhedens årsrapport. ESG-nøgletallene er anbefalende standarder, som det står virksomhederne frit for at vælge at følge.

Bedre sammenlignelighed
Flere virksomheder har allerede integreret ESG-nøgletal som en fast del deres CSR-rapportering og nogle virksomheder tager også ESG-nøgletal med i årsrapporten. Gennemsigtigheden og sammenligneligheden af disse tal er dog ofte mangelfuld, fordi virksomhederne som oftest opgør disse parametre efter egne metoder. Med en fælles standard for ESG-nøgletal vil det blive muligt for bl.a. investorer og analytikere at sammenligne virksomheders arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar, holdt op imod de finansielle resultater på tværs af brancher og sektorer. Målet er altså en større pålidelighed og gennemsigtighed i virksomhedernes resultater ved at præsentere ESG-tallene over en 5-årig periode.

Bæredygtige investeringer i sin vorden
Den bæredygtige dagsorden er et gennemgående tema på tværs af markeder, sektorer og landegrænser, og der ses en stigende interesse for bæredygtige investeringer. Ifølge Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets ved Københavns fondsbørs Nasdaq Copenhagen, vil integreringen af arbejdet med bæredygtighed i virksomhederne på sigt fylde endnu mere i investorernes vurdering af selskaberne. Et arbejde som ESG-data kan være med til at understøtte. 

Dansk Erhverv ser positivt på, at der udarbejdes fælles standarder for ESG-nøgletal og bæredygtige investeringer, der kan være med til at understøtte den bæredygtige forretningsudvikling. 

Læs mere her.

Publikationen kan også downloades i en engelsk version.