Gemt

Aftale om kvalitetsindikatorer kan styrke det frie valg

Det styrker en moderne ældrepleje, når borgere og pårørende kan se og sammenligne kvalitet. Dansk Erhverv har fulgt arbejdet og hilser aftale om måling af tilfredshed og kvalitet mellem Christiansborg og Kommunernes Landsforening velkommen.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED OG VELFÆRD - 23. maj 2019

Inden for hjemmeplejen og på plejehjem er KL, regeringen og DF nu blevet enige om opstilling af såkaldte kvalitetsindikatorer under tre hovedtemaer:

  1. Funktionsevne 
  2. Livskvalitet og tilfredshed samt 
  3. Sammenhæng og forudsigelighed. 

Det skal skabe et bedre grundlag for at sammenligne kvalitet og tilfredshed. Mellem kommuner og institutioner og hjemmeplejeenheder. Og over tid.

Det er godt nyt for en bedre konkurrence på kvalitet, siger Dansk Erhvervs velfærdspolitisk chef Rasmus Larsen Lindblom, som har deltaget i grundlaget for aftalen.

Det har været afgørende for Dansk Erhverv, at man ikke kun kan sammenligne mellem kommuner og over tid, men også på leverandørniveau. Borgere, pårørende ja os alle sammen, skal kunne se, hvem der klarer sig godt, og hvor der er et grundlag for forbedring, siger han.

Inden for hjemmeplejen ved vi, at de private er gode til at planlægge plejen, så borgeren oplever en høj grad af kontinuitet og tilfredshed. Det er afgørende at få med, mener Rasmus Larsen Lindblom.