; ;
Gemt

Innovative og værdifulde indkøb i sundhed

Både Danske Regioner og Erhvervsministeriets life science enhed har her i foråret sat fokus på, hvordan man kan fremme innovative og værdifulde indkøb i sundhed.

Nyhed

DANSK ERHVERV | SUNDHED OG VELFÆRD - 23. MAJ 2019

I forbindelse med Danske Regioner og Erhvervsministeriets life science-enhed, der i foråret satte fokus på innovation og indkøb i sundhed, er det blevet besluttet at etablere hhv. et partnerskab og et forum på området. Erhvervsministeriet har bl.a. fået udarbejdet en rapport om innovationsfremmende indkøb i sundhedssektoren

Dansk Erhverv er repræsenteret i begge grupper og arbejder aktivt for at fremme strategiske og værdibaserede indkøb, hvor der er fokus på totalomkostninger og innovation i udbuddene.

Er du interesseret i at høre mere om dette og evt. deltage i en følgegruppe på området så kontakt: Katrina Feilberg kfs@danskerhverv.dk. 

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil