Gemt

Nye regler for dig, der skal ansætte elever med en gymnasial uddannelse

Den 1. august 2019 træder der nye regler i kraft for dig, der skal ansætte elever med en gymnasial uddannelse. Læs med her, hvad reglerne indebærer, når elever, der tidligere har gennemført en hhx, stx, hf eller eux skal i gang med en erhvervsuddannelse inden for det merkantile område i din virksomhed.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - D. 2. MAJ 2019

Undervisningsministeriet har udstedt nye bekendtgørelser på det merkantile område, som gør det muligt for elever med en gymnasial eksamen at få merit for hele eller dele af grundforløbet på erhvervsuddannelsen afhængig af, hvilken gymnasial uddannelse eleven tidligere har gennemført.

Med de nye regler vil hhx-studenter og elever med en merkantil eux 1. del, der ønsker at påbegynde f.eks. en erhvervsuddannelse inden for detailhandel, fremover få standardmerit for hele grundforløbet og dermed kunne påbegynde direkte på hovedforløbet. Endvidere vil stx-, htx-, hf- og eux-studenter, der ønsker at påbegynde en tilsvarende erhvervsuddannelse inden for det merkantile område, få afkortet grundforløbet fra de 10 uger i dag til 5 uger.

For så vidt angår finansuddannelsen vil elever med en gymnasial eksamen og elever med eux 1. del, fremover få standardmerit for hele grundforløbet.

Selvom reglerne først træder i kraft den 1. august 2019 har du mulighed for allerede nu at indgå uddannelsesaftale med de elever, du ønsker at ansætte fra den 1. august 2019, i henhold til de nye regler. Alle elever, der påbegynder uddannelse inden den 1. august, vil være omfattet af de gamle regler.

Du finder de nye uddannelsesbekendtgørelser på nedenstående links til Retsinformation:

Har du spørgsmål til de nye regler kan du kontakte Dansk Erhverv. 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Claus Rosenkrands Olsen

Uddannelseschef
Medarbejderprofil