Gemt

Dansk Erhverv: Ny brancheforening for varme hænder på handicapområdet

En ny brancheforening på socialområdet, Handicapbranchen Danmark, ser nu dagens lys. Den består af virksomheder, der leverer sociale tilbud og personlig hjælp til mennesker med handicap.

Nyhed

”Vores mål er at sætte fokus på tryghed og kvalitet i hjælpen til mennesker med handicap gennem ordentlige ramme- og erhvervsvilkår for udbyderne på området”, siger brancheforeningens nyvalgte formand, Steen Pihl Sørensen, der til daglig er direktør i LOBPA.   

”Handicapbranchen Danmark vil, med Dansk Erhverv i ryggen, arbejde for, at virksomheder og foreninger på hele det brede handicapområde udvikler sig på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for borgere og samarbejdspartnere og dermed også i fremtiden kan tilbyde mennesker med handicap den bedst mulige hjælp. Brancheforeningen vil derfor blandt andet bidrage til at sikre branchens dialog og samarbejde med alle interessenter”, fortæller Steen Pihl Sørensen.

I Dansk Erhverv bydes den nye brancheforening meget velkommen og sekretariatschef, Rasmus Kjærhus Nørgaard, glæder sig til yderligere samarbejde med aktørerne.

”På handicapområdet er der en lang tradition for, at virksomheder samarbejder med politikere, kommuner, borgere og organisationer om fælles rammevilkår. Det gælder eksempelvis, når en virksomhed støtter et menneske med handicap med at administrere hjælpen i eget hjem. Disse ordninger er for mange mennesker forudsætningen for et frit og selvstændigt liv", fortæller Rasmus Kjærhus Nørgaard. 

Det er de seneste års udvikling med blandt andet stigende forskelle på kommunal administration af eksempelvis BPA-ordninger, der har skabt momentum for organisering af aktører på hele handicapområdet.

”Der er ingen tvivl om, at det er en stor fordel for både socialområdet, for branchen og for de mennesker, den hjælper, at man nu kan tale med én stemme. Den mulighed får vi nu med Handicapbranchen Danmark”, slutter Rasmus Kjærhus Nørgaard.  

Foreningens bestyrelse består af formand Steen Pihl Sørensen (LOPBA), næstformand Sofus Rossing (DUOS) og Jeppe Bo Petersen (Olivia Danmark). 

 

Kontakt os