; ;
Gemt

Kort fortalt om den nye ferielov – pjece fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har lavet en infopjece, der kort forklarer overgangsordningen og nogle af de nye ferieregler, der kommer til at gælde fra den 1. september 2020. Pjecen kan tilpasses den enkelte virksomhed udleveres til virksomhedens medarbejdere. Pjecen findes både på dansk og engelsk.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 4. april 2019

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov næste år, får vi løbende mange spørgsmål omkring de nye regler, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi har nu samlet svar på nogle  af disse spørgsmål i nedenstående pjece.

Pjecen er tænkt som en kort overblik over de nye regler til medarbejderne, og pjecen kan derfor tilrettes af den enkelte virksomhed i forhold til layout og indhold. Pjecen kan udsendes til medarbejderne digitalt og eventuelt lægges på virksomhedens intranet, eller den kan printes som en folder i A5-format ved brug af ”folderudskrivning” i Word.

Pjecen er alene en kort og overordnet information med udgangspunkt i nogle af de oftest forekommende spørgsmål, vi får. Pjecen indeholder derfor ikke en fuldstændig gennemgang af de nye regler. Dansk Erhverv udsender snarest et mere detaljeret notat om hele den nye ferielov.