Gemt

Ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har netop udsendt en ny vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Vejledningen kommer efter en regelændring som betyder, at virksomheder nu også har pligt til at forebygge risiko for helbredsforringelse som følge af enkeltstående grove krænkende handlinger. Vejledningen afløser vejledningen om mobning og seksuel chikane.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - D. 7. MARTS 2019

En regelændring i bekendtgørelse om arbejdets udførelse som trådte i kraft d. 15. november 2018 betyder, at også enkeltstående krænkende handlinger, som indebærer en risiko for fysisk eller psykisk sundhedsforringelse for medarbejderen – dvs. grove krænkende handlinger - nu kan føre til et påbud fra Arbejdstilsynet.

I praksis er der ikke sket ændringer i kravet til virksomheders forebyggelse, som er den samme som ved mobning og seksuel chikane.

Hvad er krænkende handlinger?
Ifølge Arbejdstilsynets vejledning omfatter krænkende handlinger blandt andet; sårende bemærkninger, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab, usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver m.fl. Derudover beskrives krænkende handlinger i form af seksuel chikane blandt andet som; uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, visning af pornografisk materiale m.fl. Fælles er, at Arbejdstilsynet vil lægge til grund, at det er personens oplevelse af handlingerne som krænkende, der er central, men også, at den krænkende handling skal være arbejdsrelateret og medføre en fysisk eller psykisk helbredsforringelse for medarbejderen.

Almindelig udøvelse af ledelse, som eksempelvis en mundtlig advarsel, eller kollegial feedback er således ikke krænkende handlinger, selvom de måtte opleves som ubehagelige for medarbejderen.

Krænkende handlinger udøvet af 3. mand, eksempelvis kunder, klienter, patienter m.fl. er ikke omfattet af vejledningen.

Hvordan forebygger man krænkende handlinger?
Arbejdsgivere kan som forebyggelse udtrykke en klar holdning til krænkende handlinger i en politik og arbejdspladsen kan med fordel formulere en klar procedure for håndtering af evt. spørgsmål herom. Hvis en krænkende handling har fundet sted, kan ledelsen og de ansatte (evt. i arbejdsmiljøorganisationen) drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere situationen og for at forebygge gentagelser.

Et påbud forudsætter, at arbejdsgiveren har haft kendskab til hændelsen
Arbejdstilsynet kan ikke give virksomheder et påbud, der retter sig mod en enkeltstående krænkende handling, som virksomheden ikke havde viden om hændelsen. Arbejdstilsynet kan med andre ord kun give påbud, hvis ledelsen/lederen har haft kendskab til hændelsen uden at handle på det.

Har I spørgsmål eller er I som arbejdsgivere i tvivl om, hvordan I skal håndtere arbejdet med krænkende handlinger, har I som medlemmer af Dansk Erhverv mulighed for at kontakte Arbejdsmiljøafdelingen på tlf.: 33746000.

Kontakt os