Gemt

Danmark mangler fokus på testmiljøer i 5G-kapløbet

Danmark er et foregangsland på mange områder indenfor digitalisering, men når det kommer til test af løsninger til det nye 5G-netværk, så halter det desværre. En ny rapport fra Nordisk Råd viser, at kun syv af de 50 testmiljøer i Norden med fokus på 5G ligger i Danmark. Og det kan hæmme danske virksomheders mulighed for at komme med i kampen om at udvikle fremtidens teknologier.

Nyhed

Dansk Erhverv | Digital - 19. november 2019

”Vi er desværre i en situation, hvor vi er havnet bag de mest fremmelige lande. Danske virksomheder vil få en klar konkurrencefordel, hvis de både er først til at udvikle 5G-baserede løsninger og først til at tage dem i brug,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv, til Ingeniøren.

Den tidligere regering præsenterede en 5G-handlingsplan, men nu er udfordringen at få sat gang i konkrete 5G-testprojekter ude i sektorerne. Derfor er der nu brug for en afklaring af de juridiske rammer for 5G, både i EU og på nationalt plan, og at teleoperatørerne hurtigt får klarhed over, hvilke frekvensbånd, de kan råde over.

Læs mere i Ingeniørens artikel: Danmark risikerer at tabe kapløb om 5G-netværk.

Et større fokus på test af 5G-løsninger i Danmark møder også opbakning hos Dansk Folkeparti. Her foreslår IT- og teleordfører Dennis Flydtkjær, at der afsættes 200-300 millioner kroner af den del penge, der ryger i statskassen, når teleselskaberne køber retten til at bruge mobilfrekvenser til det kommende 5G-mobilnet. Disse penge skal bruges på at få sat virkelig gang i brugen af 5G-teknologien i Danmark.

Pengene kan f.eks. bruges i transportsektoren, til forsøg med selvkørende biler, til at sikre, at landbruget sprøjter mindre, at vi får en grønnere energisektor og i sundhedssektoren. Dansk Erhverv bakker op om forslaget og har sammen med IT-branchen foreslået, at den nye regering opretter en pulje på 150 millioner kroner om året over de næste tre år til at få testet 5G-løsninger i praksis.

Læs mere i Berlingskes artikel: DF: Sæt 200-300 mio. kr. af til at få 5G ud i Danmark.

De mange nye teknologier stiller højere krav til netværksinfrastrukturen. Dette gælder også for den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots (MiR), som er førende inden for små mobile robotter, der er selvkørende og ikke kræver menneskelig styring.

Robotterne sender informationer mellem dem selv og den eksterne flådestyring, men på grund af dårlig wifi-dækning risikerer informationen at gå tabt og dermed også vigtige ordrer. MiR vurderer, at mange af problemerne kan løses med et stabilt 4G-netværk, hvis 5G-netværket har længere udsigter, men selv et stabilt 4G-netværk er svært at opdrive i de mange industrielle produktionsmiljøer.

Det vil være en klar forbedring for MiR og for mange andre virksomheder, hvis et trådløst mobilnetværk kan levere mere stabile og hurtigere forbindelser. For MiR vil det konkret betyde, at de kan skrue op for kommunikationen mellem forskellige enheder i produktionsmiljøet og dermed sætte hastigheden op.

Læs mere i Ingeniørens artikel: Sukker efter 5G: Mobile robotter savner stabile trådløse netværk.

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Fagchef for telepolitik
Medarbejderprofil