; ;
Gemt

Bæredygtig omstilling: Grib chancen

Verden står over for en række store udfordringer, der er samlet under FN’s verdensmål. Klimaforandringer er en særlig udfordring, og virksomheder ses i stigende grad som en central del af løsningen. Ørsteds bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen ser forvaltningen af virksomhedens samfundsansvar som en grundpræmis for at drive virksomhed.

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR - 1. november 2019

På årets CSR-konference, der løb af stablen d. 31. oktober på Børsen, var emnet ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet. Dørene blev åbnet til såvel direktions- og bestyrelseslokalerne for at få indsigt i de drøftelser, der foregår, og hvad roller og ansvar er i forhold til at sætte en bæredygtig omstilling af danske virksomheder på dagsordenen. En af oplægsholderne var Ørsteds bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, der bl.a. fortalte om krav og forventninger til virksomheden. Ørsted har forpligtet sig til at drive virksomheden på en måde, der er med til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. Det omfatter blandt andet en hastig udbygning af grøn energi, som skal ske på en bæredygtig måde. Som optakt til konferencen svarede han på tre centrale spørgsmål.

Oplever Ørsted et øget fokus på hhv. bestyrelsens og ledelsens rolle i virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og FN's verdensmål?

”Med FN's verdensmål har samfundsansvar for alvor vundet indpas på ledelsesgangene, og der er opstået en bred erkendelse af behovet for at drive forretning samtidig med, at man arbejder med at løse samfundsmæssige udfordringer. Hvis verdenssamfundet skal nå verdensmålene, er der brug for bæredygtige skalerbare løsninger, som er drevet af markedet. Det skaber store muligheder for virksomhederne, ikke mindst for en virksomhed som Ørsted, som arbejder med at udbygge grøn energi og omstille verdens energisystemer fra fossile brændsler til vedvarende energi.”

Hvordan mener du, at vi bedst sikrer os, at bestyrelse og ledelse i alle danske virksomheder tager drøftelsen om virksomhedens samfundsansvar?

”Bestyrelser i danske virksomheder bør alle forholde sig til virksomhedens arbejde med samfundsansvar, både i det daglige bestyrelsesarbejde og ved en opsamling mindst en gang om året. Det er i dag en grundpræmis for at drive en god virksomhed, at man arbejder aktivt med at forvalte sit samfundsansvar. Det er bestyrelsens formandskabs ansvar at sikre, at spørgsmålet om samfundsansvar bliver adresseret på det fornødne strategiske niveau. Bestyrelsesuddannelserne bør også have fokus på samfundsansvar, så denne kompetence bliver en integreret del af kompetencesættet for bestyrelsesmedlemmer.”

Hvordan understøtter man rent organisatorisk arbejdet med samfundsansvar i Ørsted i dag?

”Vi har arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed i en årrække, og vi har - i takt med at feltet har udviklet sig gennem årene - løbende styrket vores arbejde med samfundsansvar. I dag har vi tre grundsten i vores tilgang, nemlig interessentdialog, som vi bruger til vurdering af væsentlighed, systematisk arbejde med væsentlige temaer gennem 20 bæredygtighedsprogrammer, samt rapportering og kommunikation.

Vi har valgt at forankre vores indsats på forskellige ledelsesniveauer i virksomheden. Ørsteds bestyrelse modtager hvert år en rapport med de væsentligste bæredygtighedsrisici og godkender vores bæredygtighedsrapportering. Medlemmer af Ørsteds topledelse har ansvaret for vores bæredygtighedsprogrammer. Og endelig gennem en række fagkomitéer, herunder en decideret bæredygtighedskomite, som ledes af Ørsteds CFO.”

Konferencen #CSRdag2019 blev afholdt på Børsen i København for 6. år i træk i samarbejde mellem Dansk Erhverv, FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen.