; ;
Gemt

Ny vejledning om samtykke fra Datatilsynet

Datatilsynet har udsendt en opdateret vejledning om samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger

Nyhed

Dansk Erhverv | Personale - 19. september 2019

Opdateret vejledning om samtykke
Datatilsynet har udgivet en række generelle vejledninger i reglerne om databeskyttelse. En opdateret vejledning om brug af samtykke er netop udsendt. I vejledningen gennemgås kravene til et gyldigt samtykke samt hvad der sker, når et samtykke trækkes tilbage.

Se Datatilsynets vejledning om samtykke (september 2019)

Samtykke i ansættelsesforhold
Efter databeskyttelsesloven kan behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold ske efter den registreredes samtykke, så længe samtykket lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

Datatilsynet bemærker i vejledningen, at der i ansættelsesforhold typisk forekommer en ulighed mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Efter Datastilsynets opfattelse bør en arbejdsgiver derfor være opmærksom på, om medarbejderens samtykke reelt er udtryk for medarbejderens valg, eller om samtykket er afgivet med frygt for væsentlige negative konsekvenser. Der må i den forbindelse lægges særlig vægt på, om medarbejderens samtykke er nødvendigt, eller om virksomheden kan anvende en anden, mere passende behandlingshjemmel.

Datatilsynet har også tidligere udsendt en særlig Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Vejledningen omtaler bl.a. rekruttering, opbevaring af oplysninger under ansættelsesforholdet og sletning af oplysninger

Dansk Erhverv vurderer
Når en virksomhed behandler oplysninger om medarbejdere, skal det overvejes, hvilket behandlingsgrundlag, der er passende. Ofte vil oplysninger om medarbejdere kunne behandles som følge af, at behandlingen er nødvendig for at opfylde ansættelseskontrakten, en retlig forpligtelse eller at virksomheden forfølger en legitim interesse, hvor medarbejderens interesse ikke går forud herfor.

Som det fremgår direkte af databeskyttelsesreglerne, kan et samtykke også anvendes som behandlingsgrundlag i ansættelsesforhold, når det sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen. Virksomheden skal dog overveje, om samtykket er det mest passende behandlingsgrundlag – eller om et andet behandlingsgrundlag bør anvendes. Rammerne for brug af samtykke i ansættelsesforhold er dog i sidste ende et forhold, som domstolene må tage stilling til.

Kontakt Dansk Erhverv, hvis du har brug for vejledning om behandling af personoplysninger om virksomhedens medarbejdere, særligt hvis I overvejer at anvende samtykke fra medarbejderne som grundlag for at behandle konkrete oplysninger.