Gemt

2020 blev et år med offentlig-privat samarbejde som omdrejningspunkt

Nyhed

22. december 2020

Jule- og nytårshilsen fra Morten Jung, Markedschef, Dansk Erhverv.

2020 er ved at gå på hæld, og der går ikke længe, før vi kan vinke farvel til et af de mest usædvanlige år, vi længe har set. På en måde var det sigende, at statsminister Mette Frederiksen samme aften, som vi netop havde holdt vores årlige Offentlig-Private-Topmøde, meldte ud, at Danmark ville lukke ned. Selvom den i øvrigt helt nødvendige nedlukning kom efter en periode med stigende smittetal og en virus, der voksede sig større og større, tror jeg mange oplevede overgangen fra åbent til nedlukket samfund som meget pludselig. Og det kom vores arbejde naturligvis også til at bære præg af.

Covid-19 og alle de nye udfordringer

Under nedlukningen blev offentlig-privat samarbejde et naturligt omdrejningspunkt for at sikre, at vi som samfund kunne tilpasse os til den nye virkelighed, fortsætte driften af store dele af velfærdsområdet og samtidig sikre livsvigtige forsyninger af bl.a. værnemidler. 

I OPS tog vi hurtigt fat på kommunerne og intensiverede arbejdet for at få så mange kommuner som muligt til at fremrykke deres betalinger til private leverandører. Efter blot få uger, kunne vi konstatere, at indsatsen havde virket. 95 ud af landets 98 kommuner havde valgt at fremrykke betalinger.

Der gik dog ikke længe, før nye udfordringer meldte sig. Nok havde en del af kommunerne fremrykket betalinger, men desværre valgte flere kommuner ved samme lejlighed at påberåbe sig force majeure og annullere aftaler, hvilket satte flere leverandører under et gigantisk pres. Annulleringerne skete til trods for, at Økonomistyrelsen tidligt i forløbet fastslog, at kommunerne ikke kunne påberåbe sig force majeure, og det sendte særligt vores advokater og jurister på overarbejde i de enkelte kommuner. Generelt spillede vores juridiske rådgivere en absolut nøglerolle under Covid-19 på vores område, da de med stor smidighed og stor gennemslagskraft navigerede sikkert igennem et bjerg af henvendelser om alt fra de enkelte hjælpepakker til annulleringer af aftaler med kommunerne. Der var fuldt tryk på!

Og hvad endte hele debatten om annulleringer så med? Nogle kommuner som bl.a. Århus og Frederiksberg valgte at fakturere som hidtil, hvilket vi i allerhøjeste grad kvitterer for, og endeligt vedtog Social- og Indenrigsministeriet en midlertidig lov, der gjorde det muligt at forudbetale ydelser på op til 1 mio. kr.

Solide aftryk i økonomiaftale og Finanslov

Den gradvise genåbning af samfundet speedede betydeligt op for de almindelige politiske processer. Regeringen skulle lave en aftale med kommunerne om næste års økonomi, og her satte vi i samarbejde med Danske Service og Selveje Danmark massivt ind på, at også private og selvejende institutioner skulle kompenseres for deres udgifter til ekstra rengøring samt, at kommunerne skulle benytte sig af private leverandører til at varetage den ekstra rengøring.

Pengene fulgte med i økonomiaftalen og stod som et solidt aftryk fra Dansk Erhverv. I begyndelsen har det dog knebet gevaldigt med viljen til at udmønte dem hos de enkelte kommuner, men det er en sag, som vi fortsat følger tæt i arbejdet på at få kompenseret alle institutioner for deres ekstra rengøringsindsats.

Også i Finansloven blev der sat et stort aftryk, da der er foreløbig afsat midler til en ny OPS-enhed. Vi indgår i dialogen om, hvordan midlerne til enheden skal udmøntes og glæder os meget til at tage hul arbejdet, som kan være med til at tage offentlig-privat samarbejde i Danmark til næste niveau.

Behov for grøn acceleration

Efteråret gav for alvor anledning til at sætte sig på den grønne debat, hvor regeringen barslede med sin strategi for grønne offentlige indkøb. Dansk Erhverv var tidligt ude med vores forslag og anbefalinger på dette område, hvor vi gerne ser, at det offentlige i højere grad bruger grønne krav som konkurrenceparameter. Det blev bakket af et stort flertal af Dansk Erhvervs medlemmer, og et kig i 62 store offentlige udbud viste ligeledes, at det offentlige nøler med at tage de grønne parametre i brug. Det kom også til udtryk i regeringens strategi for grønne indkøb, der desværre endte i en diskussion om kødfrie dage i institutioner i stedet for potentialet i at benytte den store offentlige indkøbsmuskel som en driver for den grønne omstilling. Derfor satser vi hårdt på større ambitioner, når regeringen i foråret skal forhandle en ny klimaaftale.

Et efterår under ideologisk pres

På trods af, at statsminister Mette Frederiksen på Dansk Erhvervs årsmøde argumenterede for, at vi burde styrke samarbejdet og forståelsen mellem det offentlige og private, valgte regeringen i efteråret at sætte markante ideologiske angreb ind på en række mindre virksomheder. Det drejer sig bl.a. om private tilbud på det specialiserede socialområde og private daginstitutioner, der blev udsat for en ideologisk klapjagt af regeringen på bl.a. sociale medier. Kampagnen resulterede bl.a. i et egentligt profitforbud mod private daginstitutioner, som i al sin enkelthed må beskrives som et forsøg på at afvikle de private institutioner i Danmark.

Det samme kan vi sige om regeringens frikommuneforsøg, der blev lanceret som en lovende idé, men endte med at blive et ideologisk korstog på ældreområdet, hvor regeringen vil lade kommunerne afvige fra borgerens eget valg. Frikommuner kom dermed ikke til at handle om frihed for borgerne, men derimod større frihed for systemet.

Det ærgrer os, at regeringen har slået en ideologisk og fjendtlig tone an på trods af løfter om det modsatte. I OPS satser vi dog hårdt på at bide os fast i bordet og er positive over de konstruktive udmeldinger, der er kommet fra både Viborg og Middelfart, der deltager i frikommuneforsøget på ældreområdet. Her er udmeldingen tværtimod at begge kommuner ønsker at fastholde borgerens eget valg.

Et 2021 med fuld fart på

At vi går ud af et meget hektisk år, er ikke ensbetydende med, at vi sætter tempoet ned. Tværtimod vil vi allerede i det nye år være klar med en række nye analyser og debatudspil til, hvordan vi får styrket det offentlig-private samarbejde i Danmark.

Derudover vil vi naturligvis også være massivt til stede i debatten om fremtiden ambulancedrift i Region Nordjylland og Region Sjælland. Udbuddet i Region Midtjylland viste, at kræfter i og omkring regionerne arbejder hårdt for, at regionerne i fremtiden selv skal stå for ambulancedriften. I Region Midtjylland blev det dog heldigvis ikke til 100 %, men store hjemtagninger vil stadig kunne ødelægge konkurrencen på et velfungerende marked. Det kan vi selvfølgelig ikke lade ske, og derfor vil vi også være massivt til stede i debatten i Nord og på Sjælland.

Der bliver med andre ord masser at tage sig til i 2021. Nøjagtigt som i det forgangne år. Så vi beholder arbejdshandskerne på og fortsætter kampen for at sikre verdens bedste offentlig-private samarbejde i Danmark!

Med ønsket om en glædelig jul et godt nytår til alle!

Morten Jung
Markedschef, Dansk Erhverv

Kontakt os

Dansk Erhverv ønsker glædelig jul og godt nytår til alle

Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil