Gemt

Aftale om lønkompensation forlænges med en måned

19. april 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.


Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Lønkompensationsordningen bliver dertil justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation forlænget med en måned