Gemt

Bo- og opholdssteder: Takstjustering eller omvisitering af hjælpebehov som følge af COVID-19

01. april 2020

Opdateret 2. april 2020

Flere bo- og opholdssteder melder om, at der er borgere, der som følge af aflyst STU eller lignende opholder sig mere på bo- og opholdssteder end sædvanligt. Det medfører visse steder behov for øget tilstedeværelse af personale udover det normale timetal. Det er den enkelte kommunes ansvar at sikre, at det visiterede timetal står mål med den enkelte borgers behov.

Hvis et bo- og opholdssted således oplever ekstra eller udvidede opgaver, som ikke kan dækkes indenfor taksten opfordres bo- og opholdssteder til at rette henvendelse til deres kommune med henblik på at justere taksten og/eller anmode om en ny visitering, der står mål med det ændrede hjælpebehov, som borgeren har pga. COVID-19.

Vær opmærksom på, at kommunerne pga. COVID-19 har mulighed for at nedjustere visiteringen til hjælp. Ifølge den gældende nødbekendtgørelse skal dette ske på en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og ikke ud fra ressourcebetragtninger.

.

 

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Markedschef for velfærd og samfund