Gemt

Dansk Erhverv klar med forslag til gradvis åbning af Danmark

30. april 2020

Dansk Erhverv kommer nu med en række konkrete forslag, der skal sikre en yderligere åbning af Danmark efter første fase af corona-krisen. Dansk Erhverv anbefaler, at der indføres en genåbningsenhed, der både skal komme med input til myndighedernes plan for genåbning og samtidig rådgive landets virksomheder om genåbningen. Samtidig anbefaler Dansk Erhverv, at der laves en langsigtet genåbningsplan og snarest kommunikeres en trappemodel for, hvor mange mennesker, vi må være samlet. Endelig bør langt flere brancher have mulighed for at åbne efter den 10. maj.

”Det er vigtigt for virksomhederne og samfundsøkonomien, at der kommer klarhed over, hvornår og hvordan Danmark kan åbne op igen. Det skal selvfølgelig ske på en forsvarlig måde, men usikkerheden er usund for virksomhederne, og vi har derfor brug for, at der tegnes nogle scenarier op for, hvordan Danmark kan genåbne på kort og lang sigt,” siger adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

I disse dage er der politiske drøftelser i gang om den næste fase af genåbningen af Danmark. I den forbindelse kommer Dansk Erhverv nu med en række konkrete forslag til, hvordan vi åbner Danmark igen uden at sætte sundheden og den positive udvikling i forhold til smittekurver over styr.

Dansk Erhverv peger på tre overordnede indsatsområder:

 • Dansk Erhverv anbefaler, at der etableres en genåbningsenhed i myndighedsregi, hvor bl.a. uafhængige økonomer og erhvervslivet kan komme med input til myndighedernes plan for genåbning. Dansk Erhverv anbefaler derfor, at enheden samtidig bliver én samlet indgang, hvor virksomhederne kan få svar på deres mange spørgsmål i forbindelse med genåbningen.
 • Dansk Erhverv anbefaler, at der udarbejdes en langsigtet genåbningsplan for Danmark. Virksomhederne skal have indsigt i, hvornår det er forventningen, at vi må være flere end 10 personer samlet. Der bør laves en trappemodel.
 • Flere brancher skal have mulighed for at åbne efter den 10. maj.

”Vi har som land og befolkning vist, at vi sammen kan bekæmpe udbredelsen af smitten. Vi lytter til myndighederne og følger rådene. Den gode trend viser også, at vi godt kan tillade os at tage en række yderligere initiativer for at åbne Danmark. Det er nødvendigt af hensyn til vores økonomi. Vi foreslår derfor en række konkrete initiativer, der skal sikre en stabil genåbning af Danmark,” siger Brian Mikkelsen.

Etablering af en genåbningsenhed under myndighederne
Dansk Erhverv anbefaler, at der etableres en genåbningsenhed med deltagelse af bl.a. Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsstyrelsen, de sundhedsfaglige myndigheder, Rigspolitiet og øvrige relevante myndigheder.

Enheden bør have to centrale opgaver:

 • Enheden skal tilrettelægge og drøfte myndighedernes og politikernes planer for genåbning af Danmark. Det skal også ske med input fra bl.a. eksterne økonomer, forskere og erhvervsorganisationer.
 • Enheden skal desuden fungere som et samlet center, hvor de enkelte virksomheder kan søge råd og vejledning til, hvordan man genåbner på den rigtige måde - både hvad angår de virksomhedsrettede retningslinjer og ikke mindst de sundhedsfaglige krav. Genåbningscentret skal dermed være en samlende enhed for alle typer af spørgsmål og problemstillinger, der omhandler det videre forløb i genåbningen.

”Vi oplever lige nu, at virksomheder, der skal til at åbne, har risiko for at blive sendt rundt mellem myndighederne, når de skal have svar på spørgsmål om, hvordan de kan åbne på forsvarlig vis. Vi anbefaler derfor, at der etableres én indgang til information og rådgivning,” siger Brian Mikkelsen.

Langsigtet plan og klarhed om forsamlingsforbud
Dansk Erhverv anbefaler, at der udarbejdes en langsigtet genåbningsplan for Danmark, herunder økonomiske pakker, der skal være med til at sætte gang i økonomien igen.

Grundet den ekstraordinære situation med corona er det i dag kun muligt at være 10 mennesker samlet i det offentlige rum. Dette er en nødvendig, men meget begrænsende regel for dansk erhvervsliv. Dansk Erhverv anbefaler derfor, at antallet hæves efter den 10. maj, og at politikerne samtidig udarbejder en trappemodel således, at erhvervslivet får klarhed over, hvornår vi må være 50, 100, 200 osv. mennesker samlet. Dette skal selvfølgelig være under forudsætning af, at sygdomstallene udvikler sig hensigtsmæssigt og er under kontrol.

Flere brancher skal genåbne efter den 10. maj
Dansk Erhverv foreslår, at man fra politisk side åbner en række yderligere brancher i forbindelse med den næste genåbning af Danmark efter den 10. maj. Det skal ske for at sætte gang i økonomien og på de områder, hvor flere analyser har vist, at det vil have stor økonomisk effekt at åbne op igen.

Detailhandel

 • Genåbning af storcentre og stormagasiner.
 • Tvangslukkede enheder skal have mulighed for at genåbne i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne – og evt. efter udarbejdelse af skærpede krav fra myndigheder til store enheder.

Turisme og oplevelse

 • Restauranter og cafeer bør åbnes gradvist, så det er sikkert for gæster og medarbejdere. Det forudsætter en lineær kompensationsmodel, så der ikke opstår uhensigtsmæssigheder af at optrappe aktivitet. Nattelivet i form af barer og natklubber bør afvente genåbning.

En alternativ model til ovenstående kunne være:

 • Restauranter og cafeer bør åbnes, så længe det fortsat er sikkert for gæster og medarbejdere. Det skal være op til den enkelte restaurant og café, om det kan kommercielt forsvares at åbne (eller blive på fuld kompensation for faste omkostninger), så længe forsamlingsforbuddet er under 100 (i det omfang åbningen følger forsamlingsforbuddet). Nattelivet i form af barer og natklubber bør afvente genåbning.
 • Attraktioner som museer, forlystelsesparker, zoologiske haver, dyreparker, badelande mv., bør gradvist kunne genåbne ved opretholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger samt forholdsregler som ekstra plads, rengøring, afstand, antalsbegrænsning mv.
 • Ferie i Danmark. Overnatningssteder som hoteller, feriecentre, camping, feriehusudlejere og lystbådehavne tager imod gæster på forsvarlig vis allerede nu. Med sommerferien for døren er det afgørende, at myndighederne melder ud, at danskerne med sindsro kan holde ferie i Danmark. Samtidig bør myndighederne drøfte med nabolandene, om det er muligt under kontrollerede former at åbne for udenlandske turister. Vished er afgørende, og det bør derfor snarest undersøges og meldes ud om listen over anerkendelsesværdige formål før sommerferien kan justeres til at omfatte personer, der har booket ophold i Danmark.

Idræt

 • Sportsgrene og professionel sport som f.eks. fodbold bør kunne genoptages på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.
 • Fitnesscentre bør have mulighed for at genåbne gradvist gennem en dialog mellem fitnessorganisationen DFHO og sundhedsmyndighederne.

Sundhed

 • Adgang til at gennemføre flere ikke-kritiske behandlinger heriblandt erhvervsdrivende som massører, optikere eller fysioterapeuter.
 • Regionerne bør udnytte den private kapacitet i sundhedsvæsnet til at nedbringe ventelister.

Velfærd

 • Lempelse af besøgsrestriktioner på bo og opholdssteder. Ledelsen på det enkelte tilbud skal gives mulighed for at opretholde restriktioner på f.eks. besøg og forsamlinger baseret på en konkret vurdering. Det skal gives mulighed for og afsættes midler til, at man på sigt kan skabe rammerne for nye samværsformer eksempelvis gennem etablering af udendørsfaciliteter til formålet. Nye midler skal kunne søges af både offentlige og ikke-offentlige aktører.
 • Lempelse af besøgsrestriktioner på plejehjem under sikkerhed. En lempelse af de nuværende retningslinjer på plejehjem. Det vil dog kræve adgang til værnemidler, løbende test af plejepersonale og beboere og hensigtsmæssige fysiske rammer (f.eks. pavilloner o.l.)
 • Genoptag aktiv beskæftigelsesindsats i kommunerne. Der er tungtvejende, sociale argumenter for hurtigst muligt at genoptage den aktive beskæftigelsesindsats, da suspenderingen risikerer at bringe i forvejen udsatte borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.
 • Beredskabsplaner for socialt udsatte skal være på plads inden åbning. Der skal i alle kommuner findes løsninger på, hvordan man vil skabe mulighed for selvisolering og karantæneboliger til f.eks. hjemløse. Disse beredskabsplaner samt gennemgående tilstrækkelig adgang til værnemidler til medarbejderne og frivillige på offentlige og ikke-offentlige tilbud på dette område bør være på plads, inden der kan tages yderligere skridt hen imod en åbning af flere tilbud for socialt udsatte.

Kontakt os

Kommunikation

Lars Ohlsen

Pressechef