Gemt

Dansk Erhvervs nye overenskomster er nu vedtaget

16. april 2020

Forligsmanden har i dag meddelt, at det mæglingsforslag, som blev fremsat den 25. marts 2020, er blevet vedtaget. Det betyder, at de nye overenskomster med ikrafttrædelse 1. marts 2020 nu formelt er vedtaget.

 

Resultatet for den samlede afstemning om mæglingsforslaget er:

Ja-stemmer: 79,8 procent

Samlet stemmeprocent: 57,6

 

Dansk Erhvervs viceadministrerende direktør Laurits Rønn siger i en kommentar:

”Vi har nu en overenskomst på plads. Virksomhederne får fortsat brug for dygtige medarbejdere i en tid, der vil være præget af økonomisk nedgang på grund af coronaudbruddet. Denne overenskomst er indgået før udbruddet af coronavirus, og det er ingen hemmelighed, at mange virksomheders økonomi ser anderledes ud nu. Derfor er det også vigtigt, at vi i den kommende tid holder fokus på hjælpepakker til erhvervslivet, så vi sikrer, at der er arbejdspladser og vækst på den anden side af krisen.”

 

Nye overenskomster er nu gældende
Vedtagelsen af mæglingsforslaget betyder, at for de overenskomster, der udløb den 1. marts 2020, og hvor der er opnået enighed om fornyelse af overenskomsterne, er disse nu vedtaget og gældende. For øvrige overenskomster med udløb den 1. marts 2020, men hvor det ikke har været muligt at opnå enighed om en fornyelse, er disse fornyet med de vilkår, som fremgår af uenighedsafsnittet i mæglingsforslaget.

Her finder du mæglingsforslaget.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at for overenskomstmæssige ændringer i satser og tillæg skal reguleringen ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020.

Varslede strejker og lockout er afblæst
Med vedtagelsen af mæglingsforslaget træder de varslede strejker og DA’s varslede lockout ikke i kraft. Dermed vil der ikke blive iværksat konflikt.

Dansk Erhverv er i gang med at redigere og trykke en lang række overenskomster. Overenskomsterne vil blive lagt på Dansk Erhvervs hjemmeside, så snart de er færdigredigerede.

I forbindelse med fornyelsen af en række af Dansk Erhvervs overenskomster er der udarbejdet informationsskrivelser om de væsentlige ændringer i den enkelte overenskomst. Disse ligger allerede nu på Dansk Erhvervs hjemmeside: www.danskerhverv.dk/ok2020/

Kontakt os