Gemt

Dansk Folkeparti vil øge indsatsen mod butikstyveri og hæleri

14. april 2020

Dansk Folkeparti fremsætter et nyt forslag til folketingsbeslutning om at øge indsatsen mod butikstyveri og hæleri.

I begyndelsen af året fremsatte Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti et forslag til folketingsbeslutning om at øge indsatsen mod butikstyveri og hæleri. Forslaget består af i alt seks konkrete forslag. Du kan her læse de svar, regeringen fremlagde ved 1. behandlingen af forslaget.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) støtter op om forslaget om en øget indsats på området. Regeringen tilslutter sig forslaget om at hæve straffen for butikstyveri, så bøden er mindst 1000 kr. Derudover skal bøden altid være højere end værdien på det, der stjæles.

Regeringen er ligeledes enig i, at der skal ske udvisning af udlændinge i førstegangstilfælde af butikstyveri, i det omfang at dette ikke er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Men så slutter enigheden også her.

Regeringen afviser forslaget om muligheden for at beslaglægge lovligt indkøbte varer hos kiosker, når kioskejeren beskyldes for hæleri. De ulovlige varer skal beslaglægges, og ejeren straffes med bøde eller fængsel, men der bør ikke være en ekstra straf, udtaler justitsministeren i sin tale.

I forbindelse med forslaget om at tillade erhvervsdrivende at offentliggøre overvågningsbilleder af formodede gerningsmænd mener regeringen, at denne tilladelse vil bidrage til, at uskyldige mennesker hænges ud i offentligheden. Yderligere vurderer regeringen, at delingen af billeder vil forstyrre politiets efterforskning. Justitsministeren lægger vægt på, at det er politiet og ikke borgerne, der skal efterforske kriminalitet.

Regeringen støtter ligeledes ikke op om forslaget om statsfinansierede, private vagtværn. Justitsministeren udtaler, at det er politiet, der skal klare disse slags opgaver. Det er derfor mere væsentligt at fokusere på, at politiet har de rette ressourcer til at udfylde denne rolle.

Afslutningsvis afviser regeringen forslaget om zoneforbud til butikstyve, der slår til gentagne gange i samme område. Regeringen mener ikke, at et zoneforbud vil have nogen betydelig effekt. Regeringen vil til efteråret fremsætte et lovforslag, hvor dele af Dansk Folkepartis forslag vil indgå.

Dansk Erhverv mener, at der er behov for en øget indsats mod butikstyverier og vi er derfor glade for, at regeringen vil gå videre med en række af forslagne fra Dansk Folkeparti. Det er imidlertid vigtigt, at politiet også har de nødvendige ressourcer til at efterforske butikstyverier, da effekten af øget straf ellers kan vise sig at være illusorisk.

Kontakt os