Gemt

Erhvervslivet bidrager til at løse coronakrisen

Dansk erhvervsliv er aktiv i arbejdet med at skaffe værnemidler og bidrager direkte med input til Den Nationale Operative Stabs særlige COVID-19-stab under coronakrisen. Erhvervslivet tager ansvar og er en stor del af løsningen, siger Dansk Erhverv.

Selv om det er svære tider for store dele af dansk erhvervsliv, tager både virksomheder og organisationer ansvar og yder et stort bidrag til arbejdet med at komme ud af coronakrisen. Dansk produktion omstilles til at producere værnemidler til sundhedspersonale, kontakter og logistik koordineres, så der kan skaffes produkter fra udlandet, og det hele skal koordineres og bindes sammen på tværs af offentlige myndigheder og private organisationer. Dansk Erhverv har blandt andet aktiveret virksomheder, der har særlige kompetencer og udstyr til fx diagnostik og som kan bidrage til at fremskaffe værnemidler og diagnostisk udstyr.

Ud over anskaffelse af værnemidler har Dansk Erhverv et særligt fokus på distribution af værnemidler, hvor det er afgørende vigtigt, at de private aktører i sundhedsvæsenet og inden for plejesektoren får adgang til værnemidler på lige fod med deres kolleger i det offentlige. Virussen skelner ikke mellem om det er en offentlig eller privat plejehjemsassistent, en ambulanceredder eller en butiksassistent for den sags skyld. Derfor skal det sikres, at der sker en smidig distribution af værnemidlerne til de grupper i samfundet, som har størst behov uanset om det er offentlige eller private sundheds- og velfærdsleverandører.

”For Dansk Erhvervs medlemmer er coronakrisen en meget konkret trussel mod deres virksomheder og deres ansatte. Hver eneste dag, vi kan forkorte krisen, er en gevinst for samfundet og for erhvervslivet. Og jo hurtigere vi får skaffet tilstrækkeligt med værnemidler og andet kritisk udstyr, desto hurtigere kan vi komme ud på den anden side”, siger Betina Hagerup, direktør for markederne i Dansk Erhverv.

Udover at Dansk Erhvervs medlemmer er meget aktive i arbejdet med at fremskaffe værnemidler og omlægge produktion for at bidrage til nødproduktion af blandt andet håndsprit, bidrager Dansk Erhverv også selv med en medarbejder til den Nationale Operative Stab, NOST, hvor samarbejdet mellem myndighederne og private aktører koordineres.

“En ekstraordinær udfordring kræver ekstraordinære løsninger. Det er aldrig før set at de private aktører trækkes helt ind i kernen af det nationale beredskab, men Danmark står også i en helt usædvanlig situation. Jeg vil gerne rose myndighederne for at gå fordomsfrit til værks og sætte det stærkeste hold, der kan løse opgaven - det stærkeste hold er som bekendt sammenhold,” siger Betina Hagerup.

Kontakt os