Gemt

Få svar på fødevarerelaterede spørgsmål i forhold til Covid-19

02. april 2020

Står du som fødevarevirksomhed, og har spørgsmål til corona-situationen, kan du som altid kontakte Dansk Erhvervs fødevareteam, ligesom vores juridiske hotline også sidder klar til at hjælpe med juridiske spørgsmål.

Dansk Erhvervs fødevareteam er dagligt i kontakt med Fødevarestyrelsen samt andre myndigheder, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi har allerede fået opklaret en række specifikke spørgsmål relateret til fødevarer - se et udsnit af dem herunder.

• Må restauranter, cafeer og lignende holde åbent?
Der er indført et midlertidigt forbud mod at modtage gæster i restauranter, på caféer og lignende. Det er dog fortsat muligt at sælge og levere mad og drikke ud af huset (take away). Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 13. april 2020.

• Hvilke krav gælder for åbne butikker, supermarkeder og lignende?
Alle detailhandelsbutikker skal sikre mindst 4m2 gulvareal per kunde, at kunderne holder behørig afstand, og at de har adgang til vand og sæbe eller håndsprit, så vidt det er muligt. De skal opsætte informationsmateriale fra sundhedsmyndighederne, og de skal sikre, at medarbejderne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, samt at de bruger handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer (læs mere nedenfor).

• I hvilke funktioner er det nødvendigt at medarbejdere bruger handsker?
Det er nødvendigt for medarbejdere, der betjener delikatesseafdelinger eller butikker med pålægsvarer, medarbejdere i bagerier eller bagerafdelinger i supermarkeder, medarbejdere i take away butikker, medarbejdere der sælger bolcher, slik eller chokolade ved betjening over disk samt medarbejdere der sælger frugt og grønt i grønthandlere.

• I hvilke funktioner er det ikke nødvendigt at medarbejdere bruger handsker?
Det er ikke nødvendigt for medarbejdere, der betjener kasseapparatet i for eksempel supermarkeder, medarbejdere der håndterer uemballeret fersk kød, fisk og lignende, som typisk skal varmebehandles efterfølgende samt medarbejdere der sælger diverse kolonialvarer, som kaffebønner, te og lignende.

• Gælder der særlige regler for bake-off brød, bland-selv-slik med videre i supermarkeder?
Det accepteres midlertidigt, at fødevarebutikker af hygiejnehensyn indpakker bake-off brød, bland-selv-slik, nødder og lignende uden, at der kræves mærkning på indpakningen.

• Kan der tillades fødevaremærkning på andre sprog end dansk?
Hvis der opstår mangel på en specifik fødevare, vil Fødevarestyrelsen fra sag til sag vurdere, om der kan gives dispensation fra kravet om dansk mærkning. Dansk Erhverv har spurgt ind til nogle overordnede retningslinjer for, hvilke produkter der kunne komme på tale, men Fødevarestyrelsen vil vente til der opstår et reelt behov. Hvis der bliver et behov, anbefaler Dansk Erhverv, at man holder sig til fødevarer mærket på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Ligesom en mulig dispensation sandsynligvis kun vil komme på tale for fødevarer, der ikke indeholder allergener.

• Må engrosvirksomheder indfryse ferske kødprodukter og påføre ny holdbarhedsdato?
For at undgå madspild er det midlertidigt tilladt for engrosvirksomheder at indfryse kødprodukter, der er mærket med sidste anvendelsesdato. Disse produkter skal påføres en ny holdbarhed som frostprodukter, og må herefter markedsføres i Danmark som frostvarer. Modtageren skal oplyses om, at fødevaren skal anvendes hurtigt efter optøning. Muligheden må kun anvendes hvis engrosvirksomheden er i besiddelse af egnede faciliteter til indfrysning.

Læs flere spørgsmål og svar på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Corona og fødevarer for virksomheder.

Dansk Erhverv har desuden lavet et informationssite til virksomheder om coronavirus, og hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig. Her kan du blandt andet finde svar på en række praktiske og juridiske spørgsmål om personaleforhold, erhvervsjura og hjælpepakker. Læs mere på www.danskerhverv.dk/corona.

Kontakt

Handel

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil